Menu schované do tlačítka

 

 

Informace vedení Základní školy Josefa Hlávky Přeštice

Na základě rozhodnutí vlády dojde od 12. dubna 2021 (včetně) ke změně organizace výuky na 1. stupni Základní školy Josefa Hlávky Přeštice.

1. stupeň

Výuka všech ročníků (1. až 5. ročník) bude od 12. dubna 2021 probíhat kombinovaně formou rotační výuky – prezenční a distanční výuka.

Informace k organizaci výuky

Při prezenční výuce (přítomnost žáků ve škole) i distanční výuce bude stejné rozvržení začátku vyučovacích hodin a rozvrh platný pro školní rok 2020/21 zveřejněný na začátku září.
Pro oba způsoby začíná vyučování v 7.50 hod.

Prezenční výuka (přítomnost ve škole)

Žáci budou přicházet do budovy školy přes šatny, přezují se a budou odcházet do jednotlivých kmenových tříd. Vyučování bude probíhat dle rozvrhu včetně všech výchov (HV, TV, VV, PV) a Informatiky. Konec vyučování bude upraven pouze u 2. a 5. ročníku.

Distanční výuka (nepřítomnost ve škole)

Žáci budou mít organizovanou výuku a jednotlivé předměty dle stejného rozvrhu, jako při prezenční výuce. Při distanční výuce nebudou vyučovány výchovy (HV, TV, VV, PV) a Informatika. Při distanční výuce budou zrušeny dosavadní skupiny a bude vyučována celá třída (případně skupina – AJ Cambridge – bude změna času výuky).

Příklad: 7.50-8.35 8.45-9.40 9.50-10.35 10.45-11.30
Rozvrh prezenční výuka: ČJ M HV PRV
Rozvrh při distanční výuce: ČJ M volno PRV

Výuka od 12. 4. 2021 – 1. stupeň

15. týden – lichý (12. 4. – 16. 4. 2021)

Prezenční výuka: 1. ročník (1. A, B, C, D)
  4. ročník (4. A, B, C, D)
  5. ročník (5. A, B) konec vyučování úterý až pátek ve 12. 15 hod.

 

Distanční výuka: 2. ročník (2. A, B, C)
  3. ročník (3. A, B, C, D)
  5. ročník (5. C, D)                                                                              

16. týden – sudý (19. 4. – 23. 4. 2021)

Prezenční výuka: 2. ročník (2. A, B, C) konec vyučování pondělí a středa ve 12.15 hod.
  3. ročník (3. A, B, C, D)
  5. ročník (5. C, D) konec vyučování úterý až pátek ve 12. 15 hod.

 

Distanční výuka: 1. ročník (2. A, B, C, D)
  4. ročník (4. A, B, C, D)
  5. ročník (5. A, B)                                                                              

Skupiny zůstávají stejné a střídají se po lichých a sudých týdnech (kalendářně).

Lichý týden:

Prezenční výuka: 1. ročník (1. A, B, C, D)
  4. ročník (4. A, B, C, D)
  5. ročník (5. A, B) konec vyučování úterý až pátek ve 12. 15 hod.

 

Distanční výuka: 2. ročník (2. A, B, C)
  3. ročník (3. A, B, C, D)
  5. ročník (5. C, D)                                                                              

Sudý týden

Prezenční výuka: 2. ročník (2. A, B, C) konec vyučování pondělí a středa ve 12.15 hod.
  3. ročník (3. A, B, C, D)
  5. ročník (5. C, D) konec vyučování úterý až pátek ve 12. 15 hod.

 

Distanční výuka: 1. ročník (1. A, B, C, D)
  4. ročník (4. A, B, C, D)
  5. ročník (5. A, B)                                                                              

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Žáci jsou povinni mít po celou dobu vyučování a pohybu po školní budově respirátory, případně roušky splňující dané hygienické normy (vlastní, ve výjimečných případech, např. zapomenutí roušky nebo respirátoru doma, zajistí škola). Stejná opatření platí i při pobytu ve školní družině. Ochranné pomůcky nemusejí mít žáci při venkovních aktivitách (školní vyučování, školní družina) při dodržení nařízených opatření.

TESTOVÁNÍ (v souladu s Mimořádným opatřením MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN)

Žáci budou povinně pravidelně testováni antigenními testy na přítomnost COVID -19 2 x týdně. První test bude vždy v 1. den prezenční výuky v daném týdnu, další test ve čtvrtek. V případě odmítnutí testování nebude možná přítomnost žáka při prezenční výuce a žák se bude individuálně vzdělávat doma. Vyučující mu zadá úkoly a cvičení, které následně žák odevzdá. Vzdělávání nebude probíhat distanční formou. V individuálních případech, kdy testovaný žák není schopen provést test sám, bude umožněna asistence třetí osoby. V tomto případě proběhne testování ve vestibulu školní budovy Rebcova. Zákonný zástupce přijde se žákem přímo do vestibulu budovy, po testování bude následně žák vpuštěn do šaten. Třetí osoby nebudou vpouštěny do tříd, aby nedocházelo k rizikovému kontaktu asistujících osob s ostatními žáky.

VÝJIMKY Z TESTOVÁNÍ:

Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hodin, a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.
Dále se neprovádí testování u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci a karanténu a zároveň neuplynulo více jak 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (lékařská zpráva).

Stravování

Pro žáky prezenční výuky bude zajištěno stravování ve školní výdejně v Rebcově ulici. Žáci přihlášení ke stravování budou mít v době prezenční výuky automaticky přihlášený oběd.

Pro žáky na distanční výuce budou jídla vydávána do jídlonosičů pouze ve školní jídelně Na Jordáně v době od 10.45 do 13.15 hod.
Obědy opětovně nutno přihlásit u vedoucí školní jídelny.

Školní družina

Od 12. 4. 2021 bude znovu otevřena školní družina, vždy pouze pro žáky na prezenční výuce. P
rovoz ranní školní družiny bude zajištěn. Vstup do ranní družiny hlavním vchodem z Rebcovy ulice (6.05 – 7.15 hod.). Všechna oddělení školní družiny budou umístěna v budově v Rebcově ulici.

2. stupeň

Výuka 6. až 9. ročníku základní školy od 12. dubna 2021

Žáci 6. až 9. ročníku budou mít nadále distanční formu vzdělávání dle stávajícího zveřejněného rozvrhu pro distanční výuku do odvolání.

Pro žáky na distanční výuce budou jídla vydávána do jídlonosičů pouze ve školní jídelně Na Jordáně v době od 10.45 do 13.15 hod.
Obědy opětovně nutno přihlásit u vedoucí školní jídelny.

Další průběžné informace budou zveřejňovány na těchto stránkách. V případě dotazů lze kontaktovat vedení školy.
Děkujeme za Vaši spolupráci.

V Přešticích 7. 4. 2021

Mgr. Petr Fornouz
ředitel školy

 

PDF VERZE

 

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 20/21
organizace, prázdniny, pomůcky...

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

UKLIĎME PŘEŠTICE - děkujeme za účast

Vyhodnocení dotazníku
k on-line výuce

Na Josefa Hlávku nezapomínáme

Masopust v 1. ročníku

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ

Dárky od BESIPu pro větší bezpečnost

SBĚR KAŠTANŮ A ŽALUDŮ BYL VELMI ÚSPĚŠNÝ

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

ARCHIV 20/21


ZAJÍMAVOSTI

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti