Menu schované do tlačítka

 

 

Informace vedení Základní školy Josefa Hlávky Přeštice

Na základě rozhodnutí vlády dojde od 8. června 2021 (včetně) ke změně organizace výuky na 1. i 2. stupni Základní školy Josefa Hlávky Přeštice.

 

1. stupeň

Výuka všech ročníků (1. až 5. ročník) bude probíhat prezenční formou. Pro prezenční vyučování platí rozvrh prezenční výuky bez omezení - zůstává beze změn.

Úprava konce vyučování 

 1. ročník PO -PÁ  11.30 hod.
     
 2. ročník PO, ST
ÚT, ČT, PÁ
12.00 hod.
11.30 hod.
     
 3. ročník PO -PÁ  12.10 hod.
     
 4. ročník PO -PÁ  12.15 hod.
     
 5. ročník
 dle rozvrhu
PO
ÚT - PÁ
13.15 hod.
12.25 hod.
     

2. stupeň

Výuka všech ročníků (6. až 9. ročník) bude probíhat prezenční formou. Pro prezenční vyučování platí rozvrh prezenční výuky bez omezení - zůstává beze změn.


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ – ochrana dýchacích cest – viz mimořádná opatření:

Č. j.: MZDR 15757/2020-53/MIN/KAN a Informace k provozu škol z MŠMT ze dne 7. 6. 2021

TESTOVÁNÍ

Žáci budou povinně pravidelně testováni antigenními testy na přítomnost COVID -19 1x týdně. Test bude vždy v 1. den prezenční výuky v daném týdnu. V případě odmítnutí testování nebude možná přítomnost žáka při prezenční výuce a žák se bude individuálně vzdělávat doma. Vyučující mu zadá úkoly a cvičení, které následně žák odevzdá. Vzdělávání nebude probíhat distanční formou.
1. stupeň - v individuálních případech, kdy testovaný žák není schopen provést test sám, bude umožněna asistence třetí osoby. V tomto případě proběhne testování ve vestibulu školní budovy Rebcova. Zákonný zástupce přijde se žákem přímo do vestibulu budovy, po testování bude následně žák vpuštěn do šaten.
Třetí osoby nebudou vpouštěny do tříd, aby nedocházelo k rizikovému kontaktu asistujících osob s ostatními žáky.

VÝJIMKY Z TESTOVÁNÍ – viz mimořádné opatření:

Č. j.: MZDR 14600/2021-15/MIN/KAN

Stravování

Pro žáky prezenční výuky bude zajištěno stravování ve školní jídelně a výdejně.

Odhlašování a přihlašování obědů bude v běžném režimu.

Výdej obědů do jídlonosičů je pouze v čase 11.15 – 11. 45 hod. v jídelně Na Jordáně
 

Školní družina

Provoz dle jednotlivých oddělení bez omezení.

5. a 6. oddělení bude již přecházet do budovy Na Jordáně, kde bude probíhat i vyzvedávání dětí z těchto oddělení.

Další průběžné informace budou zveřejňovány na těchto stránkách. V případě dotazů lze kontaktovat vedení školy.
Děkujeme za Vaši spolupráci.

V Přešticích 8. 6. 2021

Mgr. Petr Fornouz
ředitel školy

 

PDF VERZE

 

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 20/21
organizace, prázdniny, pomůcky...

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

Ocenění v soutěži MVČR „Svět očima dětí“NEW

Výlet 3. ročníku do LužanNEW

Den dětí v KKC Přeštice

Matematická soutěž PANGEA

SRDCE PRO SESTRY

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU a PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN 1.9.2020

Úspěch v soutěži MATEMATICKÝ KLOKAN

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

UKLIĎME PŘEŠTICE - děkujeme za účast

Vyhodnocení dotazníku
k on-line výuce

Na Josefa Hlávku nezapomínáme

ARCHIV 20/21


ZAJÍMAVOSTI

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti