Menu schované do tlačítka

 

 

Informace k organizaci a způsobu testování žáků při prezenční výuce

V souladu s nařízením Ministerstva zdravotnictví (MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN a MZDR 14592/2021-2/MIN/KAN) a MŠMT budou všichni žáci přítomni prezenční výuce testováni.

Žáci budou povinně pravidelně testováni antigenními testy na přítomnost COVID -19 2 x týdně. Pro testování se budou používat tzv. LEPU testy.
Jedná se o neinvazivní antigenní testy, kdy stěr se provádí samostěrem z nosu pomocí tyčinky. Tyčinka se zasouvá jemně do nosní dírky tak, aby hlavička výtěrové tyčinky byla zcela zasunuta do nosní dírky (cca 1,5 cm) a jemně se 5 x otočí v každé nosní dírce. Následně po výtěru se tyčinka zasune do přiloženého testovacího balíčku a dohlížející osoba provede další kroky (zakapání roztokem a vyhodnocení). Výsledek testu je znám po 15 minutách.

Výjimka z testování je v případě, že osoba:

a) prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného opatření MZDR a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru neuplynulo více jak 90 dní

b) má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb

c) má vydaný certifikát MZDR o provedeném očkování proti COVID-19 a od aplikace první dávky (jednodávkové schéma) nebo druhé dávky (dvoudávkové schéma) uplynulo nejméně 14 dní

Skutečnost dle bodu a), b) nebo c) musí osoba prokazatelně doložit (lékařská zpráva, certifikát, potvrzení o testování).

První test bude vždy v 1. den prezenční výuky v daném týdnu, další test ve čtvrtek. V případě odmítnutí testování nebude možná přítomnost žáka při prezenční výuce a žák se bude individuálně vzdělávat doma. Vyučující mu zadá úkoly a cvičení, které následně žák odevzdá. Vzdělávání nebude probíhat distanční formou.
V individuálních případech, kdy testovaný žák není schopen provést test sám, bude umožněna asistence třetí osoby. V tomto případě proběhne testování ve vestibulu školní budovy Rebcova. Zákonný zástupce přijde se žákem přímo do vestibulu budovy, po testování bude následně žák vpuštěn do šaten. Třetí osoby nebudou vpouštěny do tříd, aby nedocházelo k rizikovému kontaktu asistujících osob s ostatními žáky.

Testování žáků proběhne vždy 1. vyučovací hodinu. V případě nepřítomnosti bude test proveden po příchodu žáka do školy.

Výsledky testů:

Negativní test – bez dalších návazných kroků

Pozitivní test: žák bude ihned izolován od ostatních žáků, bezprodleně bude informován zákonný zástupce, který informuje dětského lékaře žáka, od něhož obdrží žádanku na PCR test. O výsledku RT-PCR testu bude informovat třídního učitele, který bezprodleně o výsledku informuje ředitele školy. V případě pozitivního RT-PCR testu škola zašle jmenovitý seznam žáků, kteří byli v kontaktu s daným žákem, jenž měl RT-PCR pozitivní test. O případné karanténě celé skupiny bude rozhodovat hygienická stanice. V případě karantény skupiny (při prezenční výuce) přechází celá skupina na distanční výuku dle rozvrhu pro distanční výuku.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Žáci jsou povinni mít po celou dobu vyučování a pohybu po školní budově respirátory, případně roušky splňující dané hygienické normy (vlastní, ve výjimečných případech, např. zapomenutí roušky nebo respirátoru doma, zajistí škola). Stejná opatření platí i při pobytu ve školní družině. Ochranné pomůcky nemusejí mít žáci při venkovních aktivitách (školní vyučování, školní družina) při dodržení nařízených opatření.

 

V Přešticích 7. 4. 2021

Mgr. Petr Fornouz
ředitel školy

 

PDF VERZE

 

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 20/21
organizace, prázdniny, pomůcky...

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

UKLIĎME PŘEŠTICE - děkujeme za účast

Vyhodnocení dotazníku
k on-line výuce

Na Josefa Hlávku nezapomínáme

Masopust v 1. ročníku

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ

Dárky od BESIPu pro větší bezpečnost

SBĚR KAŠTANŮ A ŽALUDŮ BYL VELMI ÚSPĚŠNÝ

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

ARCHIV 20/21


ZAJÍMAVOSTI

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti