Menu schované do tlačítka

 

Terezín

V Pro žáky 9. ročníku bývá každoročně pořádána dějepisná exkurze do Terezína, malého pevnostního města nacházejícího se v okresu Litoměřice. Letošní epidemiologická situace nám tentokrát překazila plány a žáci nemohli osobně Terezín navštívit.

Využili jsme však možnost online prohlídky s komentářem paní průvodkyně. Proto žáci dvakrát zasedli v prostorách auly naší školy. Nejdříve vyslechli velmi zajímavé informace o dějinách Malé pevnosti, která sloužila jako věznice již od 18. století. Smutně proslula za 2. světové války jako věznice pražského gestapa. Žáci procházeli jednotlivými místnostmi a chodbami poznamenané temnou minulostí alespoň prostřednictvím kamery. Druhá část byla věnována židovskému ghettu, které zde bylo nacisty vybudováno v Hlavní pevnosti v listopadu roku 1941 a prošlo jím více než 150 000 Židů.

Doufáme, že další období nám již umožní osobní návštěvu.

Mgr. Jitka Šestáková

Terezín

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 22/23
organizace, prázdniny, pomůcky...

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

ROZLOUČENÍ S VYCHÁZEJÍCÍMI ŽÁKY (foto)

ARCHIV 21/22


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti