Menu schované do tlačítka

 

 

Prodloužení funkčního období školské rady a zrušení plánovaných voleb v listopadu 2020

Rozhodnutím MŠMT č.j. MSMT-40610/2020-1 došlo k prodloužení funkčního období školských rad tak, že období se prodlužuje do ukončení nouzového stavu + 3 měsíce. Vzhledem k situaci a přijatému opatření obecné povahy budou zrušeny i plánované volby na dny 18.11. (pedagogové), 19.11. (1. stupeň) a 24.11. (2. stupeň) do školské rady. Náhradní termín voleb bude vyhlášen po skončení nouzového stavu.

V Přešticích 2. 11. 2020

Mgr. Petr Fornouz v. r.
ředitel školy

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 20/21
organizace, prázdniny, pomůcky...

ZÁJMOVÉ KROUŽKY od 30.11.

HISTORICKÉ BESEDY žáky zaujaly

ÚSPĚCH V LOGICKÉ OLYMPIÁDĚ

Účet Microsoft Office 365 PRO KAŽDÉHO ŽÁKA 

PODROBNÉ INFO K NOŠENÍ ROUŠEK 

ŽÁDOST RODIČE O SOUČINNOST

POKYNY NÁVŠTĚVÁM PŘI VSTUPU DO ŠKOLNÍCH BUDOV 

Jak probíhaly adaptační kurzy 6. ročníku

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

ARCHIV 19/20


ZAJÍMAVOSTI

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti