Menu schované do tlačítka

 

 

Prodloužení funkčního období školské rady a zrušení plánovaných voleb v listopadu 2020

Rozhodnutím MŠMT č.j. MSMT-40610/2020-1 došlo k prodloužení funkčního období školských rad tak, že období se prodlužuje do ukončení nouzového stavu + 3 měsíce. Vzhledem k situaci a přijatému opatření obecné povahy budou zrušeny i plánované volby na dny 18.11. (pedagogové), 19.11. (1. stupeň) a 24.11. (2. stupeň) do školské rady. Náhradní termín voleb bude vyhlášen po skončení nouzového stavu.

V Přešticích 2. 11. 2020

Mgr. Petr Fornouz v. r.
ředitel školy

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 20/21
organizace, prázdniny, pomůcky...

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU a PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN 1.9.2020

Úspěch v soutěži MATEMATICKÝ KLOKAN

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

UKLIĎME PŘEŠTICE - děkujeme za účast

Vyhodnocení dotazníku
k on-line výuce

Na Josefa Hlávku nezapomínáme

Masopust v 1. ročníku

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ

ARCHIV 20/21


ZAJÍMAVOSTI

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti