Menu schované do tlačítka

 

 

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY ZÁKLADNÍ ŠKOLY JOSEFA HLÁVKY PŘEŠTICE

V souladu s článkem VI. Volebního řádu školské rady pro Základní školu Josefa Hlávky Přeštice ze dne 10. listopadu 2014 a v souladu s prodloužením volebního mandátu po dobu nouzového stavu a jeho ukončením dne 11. 4. 2021, vyhlašuji termín voleb zástupců nezletilých žáků do školské rady na 17. 6. 2021, voleb zástupců pedagogů do školské rady na 21. 6. 2021. Způsob voleb bude upřesněn dle aktuální epidemiologické situace.

Všichni zástupci nezletilých žáků mohou navrhovat své kandidáty do školské rady (ve volbách budou zvoleni dva zástupci s nejvyšším počtem hlasů do školské rady ze všech navržených kandidátů nezletilých žáků) nejdéle do 20. května 2021. Návrh kandidáta musí být písemně doručen do sekretariátu školy Na Jordáně 1146, Přeštice, nebo elektronicky na adresu fornouz@zsprestice.cz.
Návrh musí obsahovat: jméno, příjmení navrhovaného kandidáta a podpis navrhovatele.

Všichni zástupci pedagogických pracovníků mohou navrhovat své kandidáty do školské rady (ve volbách budou zvoleni dva zástupci s nejvyšším počtem hlasů do školské rady ze všech navržených kandidátů) nejdéle do 20. května 2021. Návrh kandidáta musí být písemně doručen do sekretariátu školy Na Jordáně 1146, Přeštice, nebo elektronicky na adresu fornouz@zsprestice.cz.
Návrh musí obsahovat: jméno, příjmení navrhovaného kandidáta a podpis navrhovatele.

 

V Přešticích 3. 5. 2020

zveřejněno: 3. 5. 2021
 

Mgr. Petr Fornouz
ředitel školy

 

PDF VERZE

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 20/21
organizace, prázdniny, pomůcky...

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

Ocenění v soutěži MVČR „Svět očima dětí“NEW

Výlet 3. ročníku do LužanNEW

Den dětí v KKC Přeštice

Matematická soutěž PANGEA

SRDCE PRO SESTRY

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU a PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN 1.9.2020

Úspěch v soutěži MATEMATICKÝ KLOKAN

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

UKLIĎME PŘEŠTICE - děkujeme za účast

Vyhodnocení dotazníku
k on-line výuce

Na Josefa Hlávku nezapomínáme

ARCHIV 20/21


ZAJÍMAVOSTI

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti