Menu schované do tlačítka

 

 

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY ZÁKLADNÍ ŠKOLY JOSEFA HLÁVKY PŘEŠTICE

V souladu s článkem VI. Volebního řádu školské rady pro Základní školu Josefa Hlávky Přeštice ze dne 10. listopadu 2014 vyhlašuji termín voleb zástupců nezletilých žáků na 19. 11. 2020 pro 1. stupeň, kdy volby budou probíhat v ulici Rebcova 386, Přeštice, a 24. listopadu pro 2. stupeň, kdy volby budou probíhat Na Jordáně 1146, Přeštice.

Všichni zástupci nezletilých žáků mohou navrhovat své kandidáty do školské rady (ve volbách budou zvoleni dva zástupci s nejvyšším počtem hlasů do školské rady ze všech navržených kandidátů nezletilých žáků) nejdéle do 23. října 2020.
Návrh kandidáta musí být písemně doručen do sekretariátu školy Na Jordáně 1146, Přeštice nebo elektronicky na adresu fornouz@zsprestice.cz.
Návrh musí obsahovat: jméno, příjmení navrhovaného kandidáta a podpis navrhovatele.

Všichni zástupci pedagogických pracovníků mohou navrhovat své kandidáty do školské rady (ve volbách budou zvoleni dva zástupci s nejvyšším počtem hlasů do školské rady ze všech navržených kandidátů) nejdéle do 23. října 2020. Návrh kandidáta musí být písemně doručen do sekretariátu školy Na Jordáně 1146, Přeštice nebo elektronicky na adresu fornouz@zsprestice.cz.
Volby zástupců pedagogických pracovníků do školské rady proběhnou 18. listopadu 2020.
Návrh musí obsahovat: jméno, příjmení navrhovaného kandidáta a podpis navrhovatele.

 

V Přešticích 29. září 2020

zveřejněno: 29. 9. 2020
sejmuto:

Mgr. Petr Fornouz
ředitel školy

 

PDF VERZE

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 20/21
organizace, prázdniny, pomůcky...

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU a PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN 1.9.2020

Úspěch v soutěži MATEMATICKÝ KLOKAN

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

UKLIĎME PŘEŠTICE - děkujeme za účast

Vyhodnocení dotazníku
k on-line výuce

Na Josefa Hlávku nezapomínáme

Masopust v 1. ročníku

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ

ARCHIV 20/21


ZAJÍMAVOSTI

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti