Menu schované do tlačítka

 

 

Přijímací řízení na SŠ ve školním roce 2020/2021

Termíny konání jednotné zkoušky byly posunuty takto:

čtyřleté obory:
1. termín – pondělí 3. května 2021
2. termín – úterý 4. května 2021

šestiletá a osmiletá gymnázia:
1. termín - středa 5. května 2021
2. termín - čtvrtek 6. května 2021

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu pro všechny uvedené obory vzdělání:
1. termín - středa 2. června 2021
2. termín - čtvrtek 3. června 2021

INFORMACE MŠMT ZDE

SHRNUTÍ AKTUALIT K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

ČASOVÝ ROZVRH KONÁNÍ PÍSEMNÝCH TESTŮ (ZKUŠEBNÍ SCHÉMA) JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Na základě opatření obecné povahy ze dne 5. ledna 2021 může ředitel střední školy rozhodnout o nezařazení jednotné přijímací zkoušky do podmínek přijímacího řízeníní. Zmíněné opatření se týká přijímacího řízení do čtyřletých oborů středoškolského studia pro školní rok 2021/2022.
Celý text opatření, včetně zdůvodnění, je k dispozici zde.

V souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru SARS Cov – 2 v druhém pololetí šk.roku 2019/20 je stanoveno, že součástí kriterií přijímacího řízení nesmí být hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. Součástí přijímacího řízení zůstávají poslední dvě vysvědčení, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, ovšem hodnocení výše zmíněného pololetí nesmí být hodnoceno.

Termín podání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení byl do 1. března 2021 (platila možnost dvou podaných přihlášek)

Termín pro vydání zápisového lístku pro uchazeče, kteří podávají přihlášku do oboru vzdělání s talentovou zkouškou, se prodlužuje do 31. ledna 2021 (viz výnos MŠMT z 25. 11. 2020)

Více k přijímacímu řízení na stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT)


Informační brožurka „Čím budu?“
- přehled oborů středních škol Plzeňského kraje pro školní rok 2021/2022

INFORMACE O STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH VE VŠECH KRAJÍCH ČR
(Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce)

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 20/21
organizace, prázdniny, pomůcky...

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

UKLIĎME PŘEŠTICE - děkujeme za účast

Vyhodnocení dotazníku
k on-line výuce

Na Josefa Hlávku nezapomínáme

Masopust v 1. ročníku

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ

Dárky od BESIPu pro větší bezpečnost

SBĚR KAŠTANŮ A ŽALUDŮ BYL VELMI ÚSPĚŠNÝ

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

ARCHIV 20/21


ZAJÍMAVOSTI

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti