Menu schované do tlačítka

 

 

Přijímací řízení na SŠ pro školní rok 2020/2021

Termín podání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení – do 1. března 2021 (platí možnost dvou podaných přihlášek)

Termíny konání jednotné zkoušky

čtyřleté obory:
1. termín – pondělí 12. dubna 2021
2. termín – úterý 13. dubna 2021

šestiletá a osmiletá gymnázia:
1. termín - středa 14. dubna 2021
2. termín - čtvrtek 15. dubna 2021

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu pro všechny uvedené obory vzdělání:
1. termín - středa 12. května 2021
2. termín - čtvrtek 13. května 2021

Na základě opatření obecné povahy ze dne 5. ledna 2021 může ředitel střední školy rozhodnout o nezařazení jednotné přijímací zkoušky do podmínek přijímacího řízení. Zmíněné opatření se týká přijímacího řízení do čtyřletých oborů středoškolského studia pro školní rok 2021/2022.
Celý text opatření, včetně zdůvodnění, je k dispozici zde.

V souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru SARS Cov – 2 v druhém pololetí šk.roku 2019/20 je stanoveno, že součástí kriterií přijímacího řízení nesmí být hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. Součástí přijímacího řízení zůstávají poslední dvě vysvědčení, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, ovšem hodnocení výše zmíněného pololetí nesmí být hodnoceno.

Termín pro vydání zápisového lístku pro uchazeče, kteří podávají přihlášku do oboru vzdělání s talentovou zkouškou, se prodlužuje do 31. ledna 2021 (viz výnos MŠMT z 25. 11. 2020)

Více k přijímacímu řízení na stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT)


Informační brožurka „Čím budu?“
- přehled oborů středních škol Plzeňského kraje pro školní rok 2021/2022

INFORMACE O STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH VE VŠECH KRAJÍCH ČR
(Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce)

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 20/21
organizace, prázdniny, pomůcky...

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ

SBĚR KAŠTANŮ A ŽALUDŮ BYL VELMI ÚSPĚŠNÝ

VÁNOCE SE SKALÁČKEM SE LÍBILY

Za historii vánočními Přešticemi

VÁNOČNÍ PŘÁNÍČKA pro seniory

DIVADLO on-line

ČERTÍ ŠKOLA v 1. a 2. ročníku

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

ARCHIV 20/21


ZAJÍMAVOSTI

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti