Menu schované do tlačítka

 

 

Informace pro zákonné zástupce k zavedení systému Microsoft Office 365

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice připravila pro všechny žáky nový systém vzdálené podpory Microsoft Office 365. Systém spočívá v zavedení účtu každému žáku a zajištění využití programového vybavení v základních používaných programech Word, PowerPoint, Excel tak, aby je mohl žák využívat pro práci v systému, aniž by potřeboval mít zakoupené licence na používání těchto programů.

Zavedený a zpřístupněný nový systém bude sloužit především v případě uzavření školy (distanční výuka) jak na 1. stupni, tak na 2. stupni, rozšíří možnosti výuky a ulehčí žákům i rodičům distanční výuku. O specifikách jednotlivých stupňů školy k přístupu a využívání budou rodiče informováni.

Pomocí nového systému lze vypracovávat zadané úkoly včetně prezentací, mít přímou on-line výuku, komunikovat s vyučujícím. Vyučující jednotlivých předmětů mají v systému vytvořeny skupiny (Teams), ve kterých jsou žáci úplně stejně, jako jsou ve skupinách ve škole (třídy, skupiny na jazyky, informatiku apod.).

Postup při zavádění systému:

  1. všem jednotlivým žákům je vytvořen účet     ®    připraví a zajistí škola

  2. jsou vytvořeny jednotlivé skupiny dle předmětů     ®     připraví a vytvoří škola

  3. žáci jsou seznámeni se systémem a vytvoří si své vlastní heslo viz níže:

a) 2. stupeň – heslo si určí žáci sami (případně rodiče) a na hodině seznámení se systémem si aktivují novým heslem účet

b) 1. stupeň – 3. – 5. ročník - heslo si určí žáci sami (případně rodiče) a na hodině seznámení se systémem si aktivují novým heslem účet

c) 1. stupeň – 1. – 2. ročník – rodiče dostanou přihlašovací údaje žáka a postup při zavedení změny hesla a aktivaci účtu

Žáci budou postupně seznamováni s provozem celého sytému během vyučování, budou jim i částečně zadávány úkoly tak, aby se v systému naučili pracovat. Na systém se lze připojit z jakéhokoli zařízení, která má přístup na internet. Celý proces bude spuštěn v druhé polovině září tak, aby obě strany (žáci x škola) byly připraveny na případnou distanční výuku.

Upozorňujeme rodiče, že hlavním informačním kanálem při uzavření školy zůstává stále Komens v Bakalářích (systém, který využíváte v rámci elektronické žákovské knížky, využívali jste během uzavření školy na jaře 2020). Systém Microsoft Office 365 slouží jako rozšiřující možnost především při distanční a hlavně on-line výuce.

PDF VERZE

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 20/21
organizace, prázdniny, pomůcky...

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

Ocenění v soutěži MVČR „Svět očima dětí“NEW

Výlet 3. ročníku do LužanNEW

Den dětí v KKC Přeštice

Matematická soutěž PANGEA

SRDCE PRO SESTRY

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU a PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN 1.9.2020

Úspěch v soutěži MATEMATICKÝ KLOKAN

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

UKLIĎME PŘEŠTICE - děkujeme za účast

Vyhodnocení dotazníku
k on-line výuce

Na Josefa Hlávku nezapomínáme

ARCHIV 20/21


ZAJÍMAVOSTI

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti