Menu schované do tlačítka

 

Škola Škola Škola Škola Škola

 

  ZŠ Přeštice - logo


Doporučujeme všem zákonným zástupcům sledovat web školy a Bakaláře (Elektronická žákovská knížka), kde budou průběžně aktualizovány informace související s organizací školního vyučování vyplývající z epidemiologické situace a nařízení vlády.


 

 


Platba za lyžařský výcvik přihlášených žáků 7. ročníku se bude vybírat až před výcvikem dle aktuální epidemiologické situace. Přihlášky žáků zůstávají v platnosti. Další informace budou zveřejněny průběžně.

UPOZORNĚNÍ: Po celou dobu pobytu ve škole a při všech školních akcích mají žáci zakázáno pořizovat zvukové a obrazové dokumenty, pokud to není povoleno vyučujícím. Porušení tohoto ustanovení je bráno jako hrubé porušení školního řádu. (ŠŘ, čl. 2.3, odst. 13).


Prodloužení funkčního období školské rady a zrušení plánovaných voleb v listopadu 2020

JAK POUŽÍTAT MICROSOFT TEAMS - BROŽURA


  


ŽÁDÁME RODIČE (ZÁK. ZÁST. ŽÁKŮ) O SOUČINNOST

POKYNY NÁVŠTĚVÁM PŘI VSTUPU DO ŠKOLNÍCH BUDOV

PODPORA DISTANČNÍ A ON-LINE VÝUKY:
ÚČET Microsoft Office 365 PRO KAŽDÉHO ŽÁKA


 

 

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 20/21
organizace, prázdniny, pomůcky...

ZÁJMOVÉ KROUŽKY od 30.11.

HISTORICKÉ BESEDY žáky zaujaly

ÚSPĚCH V LOGICKÉ OLYMPIÁDĚ

Účet Microsoft Office 365 PRO KAŽDÉHO ŽÁKA 

PODROBNÉ INFO K NOŠENÍ ROUŠEK 

ŽÁDOST RODIČE O SOUČINNOST

POKYNY NÁVŠTĚVÁM PŘI VSTUPU DO ŠKOLNÍCH BUDOV 

Jak probíhaly adaptační kurzy 6. ročníku

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

ARCHIV 19/20


ZAJÍMAVOSTI

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti