Menu schované do tlačítka

 

Kontakty

Budova 2. stupně v ulici Na Jordáně:

Telefon:

E-mail:

spojovatelka, vrátnice  379 304 714  
     
Fornouz Petr, ředitel  379 304 709
778 405 978
fornouz@zsprestice.cz
Hrubá Michaela, zást. řed.  379 304 711
778 404 195
hruba@zsprestice.cz
Boulová Ivana, zást. řed.  379 304 710
778 404 194
boulova@zsprestice.cz
     
Tomanová Růžena, sekretariát  379 304 700 sekretar@zsprestice.cz
     
Mgr. Jitka Maráková 
pracovnice PPP 
606 344 170  

Fax: 379 304 708

adresa ID datové schránky: mkax73g

 

              Budova 1. stupně ZŠ v Rebcově ulici:

Telefon: E-mail:
Křenová Pavlína, zást. řed.  379 304 621
778 404 192
krenova@zsprestice.cz
vrátnice  379 304 622  

 

Budova školní jídelny Na Jordáně:

Telefon: E-mail:
Naxerová Martina, vedoucí  379 304 729 jidelna@zsprestice.cz

 

Pedagogičtí pracovníci - 1. stupeň ZŠ

funkce telefon: e-mail
Bauerová Štěpánka  asistentka pedagoga 379 304  627  
Bezděková Anna  učitelka 379 304  627 bezdekova@zsprestice.cz
Brunátová Kristýna  učitelka 379 304  630 brunatova@zsprestice.cz
Čapková Pavlína  učitelka 379 304  623 capkova@zsprestice.cz
Černá Petra  asistentka pedagoga 379 304  624  
Friebel Lukáš  učitel 379 304  623 friebel@zsprestice.cz
Fornouzová Martina  učitelka 379 304  629 fornouzova@zsprestice.cz
Havlíčková Šárka  učitelka 379 304  630 havlickova@zsprestice.cz
Holá Vlasta  učitelka 379 304  627 hola@zsprestice.cz
Chlumová Lenka  asistentka pedagoga 379 304  629  
Kopřivová Vladislava  učitelka 379 304  627 koprivova@zsprestice.cz
Kozlová Jaroslava  učitelka 379 304  624 kozlova@zsprestice.cz
Květoňová Naděžda  učitelka 379 304  629 kvetonova@zsprestice.cz
Mašát Radek  učitel 379 304  624 masat@zsprestice
Medková Helena  učitelka 379 304  637 medkova@zsprestice.cz
Motejzíková Alena  učitelka 379 304  637 motejzikova@zsprestice.cz
Mrskošová Dana  učitelka 379 304  624 mrskosova@zsprestice.cz
Němečková Alena  učitelka 379 304  627 nemeckova@zsprestice.cz
Plachá Lenka  učitelka 379 304  637 placha@zsprestice.cz
Radilová Věra  učitelka 379 304  630 radilova@zsprestice.cz
Schlucková Jitka  učitelka 379 304  629 schluckova@zsprestice.cz
Velíšková Danuše  učitelka,
vých. poradkyně
379 304  623 veliskova@zsprestice.cz
Veselá Eva  učitelka 379 304  624 vesela@zsprestice.cz
Vizingrová Olga  učitelka 379 304  629 vizingrova@zsprestice.cz
Vodičková Lenka  učitelka 379 304  630 vodickova@zsprestice.cz
Zezulová Blanka  asistentka pedagoga 379 304  624  

 

 

Pedagogičtí pracovníci - školní družina

funkce telefon: e-mail
Kmochová Pavlína   hlavní vychovatelka 379 304  633 druzina@zsprestice.cz
Bauerová Štěpánka  vychovatelka 379 304  634  
Kokošková Šárka  vychovatelka 379 304  641  
Macháčková Helena  vychovatelka 379 304  632  
Maxianová Růžena  vychovatelka 379 304  726  

 

Pedagogičtí pracovníci -  2. stupeň ZŠ

funkce telefon: e-mail
Bošková Drahuše  učitelka 379 304  724 boskova@zsprestice.cz
Brunnerová Jaroslava  učitelka 379 304  723 brunnerova@zsprestice.cz
Dobranská Ludmila  učitelka 379 304  725 dobranska@zsprestice.cz
Dobranský Josef  učitel 379 304  746 dobransky@zsprestice.cz
Frančeová Eva  učitelka 379 304  738 franceova@zsprestice.cz
Hajžman Aleš  učitel 379 304  721 hajzman@zsprestice.cz
Hodanová Dagmar  učitelka,
vých. poradkyně
379 304  712 hodanova@zsprestice.cz
Charvát Karel  učitel 379 304  741 charvat@zsprestice.cz
Jílková Lucie  asistentka pedagoga 379 304  750 jilkova@zsprestice.cz
Kaslová Markéta  učitelka 379 304  717 kaslova@zsprestice.cz
Kašpar Václav  učitel 379 304  742 kaspar@zsprestice.cz
Kindl Marek  učitel 379 304  738 kindl@zsprestice.cz
Kožíšková Věra  asistentka pedagoga 379 304  717 koziskova@zsprestice.cz
Křížová Lenka  učitelka 379 304  720 krizova@zsprestice.cz
Kučerová Magdaléna  učitelka 379 304  724 m.kucerova@zsprestice.cz
Majerová Miluše  učitelka 379 304  742 majerova@zsprestice.cz
Malátová Ilona  učitelka 379 304  753 malatova@zsprestice.cz
Malík Marián  učitel 379 304  746 malik@zsprestice.cz
Matějovská Hana  učitelka 379 304  712
379 304  754
matejovska@zsprestice.cz
Maxianová Růžena  učitelka 379 304  726 maxianova@zsprestice.cz
Mračková Jana  učitelka 379 304  726 mrackova@zsprestice.cz
Peclová Šárka  učitelka 379 304  725 peclova@zsprestice.cz
Petrášová Lenka  učitelka 379 304  725 petrasova@zsprestice.cz
Rajčok Jan  učitel 379 304  721 rajcok@zsprestice.cz
Sobotková Daniela  učitelka 379 304  718 sobotkova@zsprestice.cz
Straková Vladimíra  učitelka 379 304  719 strakova@zsprestice.cz
Šestáková Jitka  učitelka 379 304  719 sestakova@zsprestice.cz
Šteflíková Eva  učitelka 379 304  753 steflikova@zsprestice.cz
Terčová Anna  učitelka 379 304  720 tercova@zsprestice.cz
Trhlíková Magdaléna  učitelka 379 304  728 trhlikova@zsprestice.cz
Valentová Jana  učitelka 379 304  727 valentova@zsprestice.cz
Volfová Hana  učitelka 379 304  718 h.volfova@zsprestice.cz
Volfová Naxerová Olga   učitelka 379 304  722 volfova@zsprestice.cz
Žitková Kateřina  asistentka pedagoga 379 304  726 k.zitkova@zsprestice.cz
Žižková Jana  asistentka pedagoga 379 304  750 j.zizkova@zsprestice.cz
Žižková Pavlína  učitelka 379 304  728 p.zizkova@zsprestice.cz

 

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 20/21
organizace, prázdniny, pomůcky...

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

Ocenění v soutěži MVČR „Svět očima dětí“NEW

Výlet 3. ročníku do LužanNEW

Den dětí v KKC Přeštice

Matematická soutěž PANGEA

SRDCE PRO SESTRY

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU a PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN 1.9.2020

Úspěch v soutěži MATEMATICKÝ KLOKAN

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

UKLIĎME PŘEŠTICE - děkujeme za účast

Vyhodnocení dotazníku
k on-line výuce

Na Josefa Hlávku nezapomínáme

ARCHIV 20/21


ZAJÍMAVOSTI

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti