Menu schované do tlačítka

 

Kontakty

Budova 2. stupně v ulici Na Jordáně:

Telefon:

E-mail:

spojovatelka, vrátnice  379 304 714  
     
Fornouz Petr, ředitel  379 304 709
778 405 978
fornouz@zsprestice.cz
Hrubá Michaela, zást. řed.  379 304 711
778 404 195
hruba@zsprestice.cz
Boulová Ivana, zást. řed.  379 304 710
778 404 194
boulova@zsprestice.cz
     
Tomanová Růžena, sekretariát  379 304 700 sekretar@zsprestice.cz
     
Pajerová Jana, účetní  379 304 708 ucetni@zsprestice.cz
     
Mgr. Jitka Maráková 
pracovnice PPP 
606 344 170  

Fax: 379 304 708

adresa ID datové schránky: mkax73g

 

              Budova 1. stupně ZŠ v Rebcově ulici:

Telefon: E-mail:
Křenová Pavlína, zást. řed.  379 304 621
778 404 192
krenova@zsprestice.cz
vrátnice  379 304 622  

 

Budova školní jídelny Na Jordáně:

Telefon: E-mail:
Naxerová Martina, vedoucí  379 304 729 jidelna@zsprestice.cz

 

Pedagogičtí pracovníci - 1. stupeň ZŠ

funkce telefon: e-mail
Bauerová Štěpánka  asistentka pedagoga 379 304  627  
Bezděková Anna  učitelka 379 304  627 bezdekova@zsprestice.cz
Brunátová Kristýna  učitelka 379 304  630 brunatova@zsprestice.cz
Čapková Pavlína  učitelka 379 304  623 capkova@zsprestice.cz
Černá Petra  asistentka pedagoga 379 304  624  
Friebel Lukáš  učitel 379 304  623 friebel@zsprestice.cz
Fornouzová Martina  učitelka 379 304  629 fornouzova@zsprestice.cz
Havlíčková Šárka  učitelka 379 304  630 havlickova@zsprestice.cz
Holá Vlasta  učitelka 379 304  627 hola@zsprestice.cz
Chlumová Lenka  asistentka pedagoga 379 304  629  
Kopřivová Vladislava  učitelka 379 304  627 koprivova@zsprestice.cz
Kozlová Jaroslava  učitelka 379 304  624 kozlova@zsprestice.cz
Květoňová Naděžda  učitelka 379 304  629 kvetonova@zsprestice.cz
Mašát Radek  učitel 379 304  624 masat@zsprestice
Medková Helena  učitelka 379 304  637 medkova@zsprestice.cz
Motejzíková Alena  učitelka 379 304  637 motejzikova@zsprestice.cz
Mrskošová Dana  učitelka 379 304  624 mrskosova@zsprestice.cz
Němečková Alena  učitelka 379 304  627 nemeckova@zsprestice.cz
Plachá Lenka  učitelka 379 304  637 placha@zsprestice.cz
Radilová Věra  učitelka 379 304  630 radilova@zsprestice.cz
Schlucková Jitka  učitelka 379 304  629 schluckova@zsprestice.cz
Velíšková Danuše  učitelka,
vých. poradkyně
379 304  623 veliskova@zsprestice.cz
Veselá Eva  učitelka 379 304  624 vesela@zsprestice.cz
Vizingrová Olga  učitelka 379 304  629 vizingrova@zsprestice.cz
Vodičková Lenka  učitelka 379 304  630 vodickova@zsprestice.cz
Zezulová Blanka  asistentka pedagoga 379 304  624  

 

 

Pedagogičtí pracovníci - školní družina

funkce telefon: e-mail
Kmochová Pavlína   hlavní vychovatelka 379 304  633 druzina@zsprestice.cz
Bauerová Štěpánka  vychovatelka 379 304  634  
Kokošková Šárka  vychovatelka 379 304  641  
Macháčková Helena  vychovatelka 379 304  632  
Maxianová Růžena  vychovatelka 379 304  726  

 

Pedagogičtí pracovníci -  2. stupeň ZŠ

funkce telefon: e-mail
Bošková Drahuše  učitelka 379 304  724 boskova@zsprestice.cz
Brunnerová Jaroslava  učitelka 379 304  723 brunnerova@zsprestice.cz
Dobranská Ludmila  učitelka 379 304  725 dobranska@zsprestice.cz
Dobranský Josef  učitel 379 304  746 dobransky@zsprestice.cz
Frančeová Eva  učitelka 379 304  738 franceova@zsprestice.cz
Hajžman Aleš  učitel 379 304  721 hajzman@zsprestice.cz
Hodanová Dagmar  učitelka,
vých. poradkyně
379 304  712 hodanova@zsprestice.cz
Charvát Karel  učitel 379 304  741 charvat@zsprestice.cz
Jílková Lucie  asistentka pedagoga 379 304  750 jilkova@zsprestice.cz
Kaslová Markéta  učitelka 379 304  717 kaslova@zsprestice.cz
Kašpar Václav  učitel 379 304  742 kaspar@zsprestice.cz
Kindl Marek  učitel 379 304  738 kindl@zsprestice.cz
Kožíšková Věra  asistentka pedagoga 379 304  717 koziskova@zsprestice.cz
Křížová Lenka  učitelka 379 304  720 krizova@zsprestice.cz
Kučerová Magdaléna  učitelka 379 304  724 m.kucerova@zsprestice.cz
Majerová Miluše  učitelka 379 304  742 majerova@zsprestice.cz
Malátová Ilona  učitelka 379 304  753 malatova@zsprestice.cz
Malík Marián  učitel 379 304  746 malik@zsprestice.cz
Matějovská Hana  učitelka 379 304  712
379 304  754
matejovska@zsprestice.cz
Maxianová Růžena  učitelka 379 304  726 maxianova@zsprestice.cz
Mračková Jana  učitelka 379 304  726 mrackova@zsprestice.cz
Peclová Šárka  učitelka 379 304  725 peclova@zsprestice.cz
Petrášová Lenka  učitelka 379 304  725 petrasova@zsprestice.cz
Rajčok Jan  učitel 379 304  721 rajcok@zsprestice.cz
Sobotková Daniela  učitelka 379 304  718 sobotkova@zsprestice.cz
Straková Vladimíra  učitelka 379 304  719 strakova@zsprestice.cz
Šestáková Jitka  učitelka 379 304  719 sestakova@zsprestice.cz
Šteflíková Eva  učitelka 379 304  753 steflikova@zsprestice.cz
Terčová Anna  učitelka 379 304  720 tercova@zsprestice.cz
Trhlíková Magdaléna  učitelka 379 304  728 trhlikova@zsprestice.cz
Valentová Jana  učitelka 379 304  727 valentova@zsprestice.cz
Volfová Hana  učitelka 379 304  718 h.volfova@zsprestice.cz
Volfová Naxerová Olga   učitelka 379 304  722 volfova@zsprestice.cz
Žitková Kateřina  asistentka pedagoga 379 304  726 k.zitkova@zsprestice.cz
Žižková Jana  asistentka pedagoga 379 304  750 j.zizkova@zsprestice.cz
Žižková Pavlína  učitelka 379 304  728 p.zizkova@zsprestice.cz

 

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 20/21
organizace, prázdniny, pomůcky...
 

PODROBNÉ INFO K NOŠENÍ ROUŠEK 

ŽÁDOST RODIČE O SOUČINNOST

POKYNY NÁVŠTĚVÁM PŘI VSTUPU DO ŠKOLNÍCH BUDOV 

ÚČET Microsoft Office 365 PRO KAŽDÉHO ŽÁKA NEW

Přihláška na lyžařský výcvik (pdf)NEW

Jak probíhaly adaptační kurzy 6. ročníku

Kroužek "A2 Key for Schools Cambridge" na 2. stupni (pdf)

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ

Jazykové zkoušky Cambridge English na 1. stupni

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

ARCHIV 19/20


ZAJÍMAVOSTI

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti