Menu schované do tlačítka

 

Besedy s historikem Liborem Markem

Během měsíce září proběhly na naší škole besedy s historikem Liborem Markem - pro 3. a 4. ročník na téma Přeštice – město, které mám rád a pro 5. ročník beseda s názvem Magičtí Lucemburkové. Všechny besedy byly pro žáky zdarma, byly hrazeny z projektu EU Šablony II.

Dne 30. 9. 2020 proběhla ve třetím ročníku beseda: „ Přeštice město, které mám rád“ s historikem Liborem Markem. Během poutavého vyprávění se žáci seznámili s historií Přeštic a blízkého okolí, s památkami, pověstmi i významnými osobnostmi. Žáky zaujalo interaktivní promítání zajímavostí, maketa hradu Skála a středověký pohár. Získané znalosti si žáci ověřili na pracovním listu při hodině prvouky. Děkujeme panu Markovi za přiblížení historie našeho regionu.

vyučující 3. ročníku

Ve středu 23. září naši školu navštívil historik Libor Marek, který s námi spolupracuje řadu let. Mnozí žáci ho znají ze školních výletů, kde s nimi putoval po hradech Plzeňského kraje. Nyní přijel do naší školy s projektem „Přeštice – město, které mám rád(a)“. Žáci se zajímavou formou dozvěděli o historii a vzniku města, významných osobnostech a památkách, které se nacházejí ve městě a jeho okolí. Děti měly možnost zhlédnout zfilmované části pověstí i virtuální prohlídku hradů. Žáci se dozvěděli řadu podnětných informací, které využijí při práci ve škole. Doufáme, že návštěva pana Marka nebyla poslední a brzy ho na naší škole opět uvidíme.

vyučující 4. ročníku

Přeštice - město, které mám rád

V úterý 15. září 2020 si žáci 5. ročníků mohli rozšířit své znalosti z oblasti historie a dozvědět se spoustu zajímavých informací o době vlády rodu Lucemburků. Historik Libor Marek si pro žáky opět připravil nejen zajímavé povídání, ale i ukázky dobové výzbroje. Žáci nadšeně poslouchali jeho poutavé vypravování provázené prezentací fotografií, které vedlo k dalším zajímavým dotazům.

vyučující 5. ročníku

Lucemburkové (beseda)

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 20/21
organizace, prázdniny, pomůcky...

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU a PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN 1.9.2020

Úspěch v soutěži MATEMATICKÝ KLOKAN

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

UKLIĎME PŘEŠTICE - děkujeme za účast

Vyhodnocení dotazníku
k on-line výuce

Na Josefa Hlávku nezapomínáme

Masopust v 1. ročníku

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ

ARCHIV 20/21


ZAJÍMAVOSTI

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti