Menu schované do tlačítka

 

 

Informace vedení Základní školy Josefa Hlávky Přeštice

 

OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ Z DISTANČNÍ VÝUKY

Upozorňujeme všechny zákonné zástupce, že distanční výuka dle zveřejněného rozvrhu je povinná ze zákona dle § 184 a), odst. 3, zák. č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. V případě neúčasti žáka na výuce je zákonný zástupce povinen omluvit neúčast přes aplikaci Bakalář – Komens třídnímu učiteli. V případě neomluvení bude brána neúčast jako neomluvená hodina.

 

PŘIHLÁŠKY VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁKŮ NA STŘEDNÍ ŠKOLY S TALENTOVOU ZKOUŠKOU

Žáci, kteří ukončují povinné základní vzdělávání a budou se hlásit na střední školu, učební obor, kde se koná talentová zkouška, musí podat přihlášku na danou školu do nejdéle 30. listopadu. Danou skutečnost nahlásí třídnímu učiteli a připravené přihlášky si mohou žáci nebo zákonní zástupci vyzvednout na vrátnici v budově Na Jordáně v termínu od středy 5. 11. do úterý 10. 11. 2020 v době od 7.30 do 14.00 hod. nebo případně po domluvě přes e-mail s výchovnou poradkyní hodanova@zsprestice.cz.

Informace k přijímacímu řízení na střední školy pro ostatní žáky končící povinnou školní docházku budou zveřejňovány průběžně.

 

ZRUŠENÍ TŘÍDNÍCH AKTIVŮ

Z důvodů vyhlášení nouzového stavu a přechodu na distanční výuku jsou zrušeny plánované rodičovské aktivy (19. 11. – 1. stupeň, 24. 11. – 2. stupeň). Náhradní způsob a termíny budou zveřejněny na stránkách školy.

Další průběžné informace budou zveřejňovány na stránkách školy.

V případě dotazů lze kontaktovat vedení školy.

Děkujeme za Vaši spolupráci.

V Přešticích 2. 11. 2020

Mgr. Petr Fornouz v. r.
ředitel školy

 

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 20/21
organizace, prázdniny, pomůcky...

ZÁJMOVÉ KROUŽKY od 30.11.

HISTORICKÉ BESEDY žáky zaujaly

ÚSPĚCH V LOGICKÉ OLYMPIÁDĚ

Účet Microsoft Office 365 PRO KAŽDÉHO ŽÁKA 

PODROBNÉ INFO K NOŠENÍ ROUŠEK 

ŽÁDOST RODIČE O SOUČINNOST

POKYNY NÁVŠTĚVÁM PŘI VSTUPU DO ŠKOLNÍCH BUDOV 

Jak probíhaly adaptační kurzy 6. ročníku

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

ARCHIV 19/20


ZAJÍMAVOSTI

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti