Menu schované do tlačítka

 

 

Informace k distanční výuce na 1. a 2. stupni Základní školy Josefa Hlávky Přeštice

 

Na základě Usnesení vlády č. 1022 ze dne 12.10.2020 o přijetí krizového opatření se od 14.10. do 1.11.2020 zakazuje osobní přítomnost žáků ve vyučování. Z těchto důvodů bude od středy 14.10. zavedena distanční výuka žáků na 1. i 2. stupni.

 

1. stupeň

Ve středu 14.10. obdrží zákonní zástupci žáků do aplikace Bakaláři rozdělení žáků ve třídě do jednotlivých skupin. Skupiny ve třídě se budou distančně vzdělávat dle upraveného rozvrhu, který je zveřejněn na webových stránkách školy. Dle rozvrhu se začne vyučovat od čtvrtka 15.10.2020. Vzdělávání bude probíhat přes aplikaci Office 365 s případným doplněním zadávání v Bakaláři.

 

Školní družina

Školní družina bude po celou dobu platnosti Usnesení vlády č. 1022 a krizového opatření uzavřena.

 

2. stupeň

Upravený rozvrh distanční výuky je zveřejněn na webu školy. Výuka dle upraveného rozvrhu začne od středy 14.10.2020.

Žáci 6. a 9. ročníku si mohou vyzvednout věci pro distanční výuku ve středu v době od 8.00 hod. do 14.00 hod. v budově Na Jordáně.

Distanční výuka se netýká předmětů tělesná výchova, výtvarná výchova, pracovní činnosti, hudební výchova, informatika.
Vzdělávání bude probíhat přes aplikaci Office 365 s případným doplněním zadávání v Bakaláři.

 

Školní jídelna

V rámci distanční výuky mají žáci nárok na dotovaný oběd.

Organizace vydávání obědů:

  • od středy 14.10. (včetně) budou mít všichni žáci odhlášený oběd. Pokud budete chtít přihlásit oběd, je nutno e-mailem či telefonicky oběd přihlásit u vedoucí školní jídelny.
  • v případě zájmu o oběd ve středu 14.10. je nutné se přihlásit nejdéle ve středu do 8.00 hod. (telefonicky, mailem)
  • vydávání obědů bude pouze do vlastních jídlonosičů v době od 10.45 do 13.00 hod. v jídelně Na Jordáně. Platí to 1. i 2. stupeň.
  • školní jídelna bude vařit pouze obědy č.1

 

V Přešticích 14. 10. 2020

Mgr. Petr Fornouz v. r.
ředitel školy

 

PDF VERZE

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 20/21
organizace, prázdniny, pomůcky...
 

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ

Přihláška na lyžařský výcvik (pdf)

SOUTĚŽ VE SBĚRU KAŠTANŮ NEW

ÚČET Microsoft Office 365 PRO KAŽDÉHO ŽÁKA 

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 

PODROBNÉ INFO K NOŠENÍ ROUŠEK 

ŽÁDOST RODIČE O SOUČINNOST

POKYNY NÁVŠTĚVÁM PŘI VSTUPU DO ŠKOLNÍCH BUDOV 

Jak probíhaly adaptační kurzy 6. ročníku

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

ARCHIV 19/20


ZAJÍMAVOSTI

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti