Menu schované do tlačítka

 

Adaptační kurzy 2020

Také letošní nový školní rok zahájili všichni žáci šestého ročníku adaptačním kurzem. Tento název se na naší škole vžil pro celodenní program pro jednu šestou třídu a jejího třídního učitele, kteří pod vedením metodika prevence absolvují pestrý program s cílem seznámit se jak navzájem, tak s prostředím nové školní budovy. Tento projekt má v naší škole již několikaletou tradici a velmi se osvědčil při práci s novými kolektivy šestých tříd, které přicházejí na druhý stupeň.

Oblasti vztahů mezi žáky je v naší škole věnována velká pozornost. Jednak proto, že žáci stráví ve škole významnou část svého života a naší snahou je, aby se zde cítili dobře, ale i proto, že proces učení probíhá v přátelském a spolupracujícím prostředí výrazně efektivněji. Proto se při adaptačních kurzech prostřednictvím technik sociálně-psychologického výcviku snažíme o co možná nejrychlejší nastartovaní efektivní komunikaci a rozvoje pozitivních vztahů ve třídě, k čemuž společné zážitky z těchto kurzů bezesporu přispívají.

Všem žákům šestého ročníku přejeme úspěšný a pohodový vstup na druhý stupeň naší školy!

Mgr. Ing. Olga Volfová Naxerová
metodik prevence ZŠ Josefa Hlávky Přeštice

FOTOGALERIE - 6.A

Adaptační kurz 6. A.

Ráno jsme se celá třída včetně paní učitelky Magdaleny Trhlíkové a paní asistentky Kateřiny Žítkové sešli v naší třídě 6. A. Po krátkém přivítání jsme se všichni odebrali do školní auly, kde všechny šesté ročníky včetně pedagogů přivítaly obě paní zástupkyně a pronesly několik milých slov. Pak náš program pokračoval v gymnastickém sálu, kde na nás již čekala pí. učitelka Olga Volfová Naxerová. Následoval bohatý a pestrý program plný zábavy, při němž jsme měli všichni možnost se lépe poznat a blíže seznámit. Po velké přestávce program pokračoval ve venkovních prostorách školy, což jsme všichni uvítali. Celé dopoledne se nám velmi líbilo a jsme rádi, že jsme se mohli tohoto adaptačního kurzu zúčastnit. Překonali jsme počáteční ostych z neznámého prostředí, nových spolužáků i nových pedagogů. Poznali jsme lépe jeden druhého. Doufáme, že se nám ve škole bude líbit a budeme spolu všichni dobře vycházet. Děkujeme paní učitelce a zároveň metodičce prevence naší školy za příjemně strávený den.

Za 6. A.Kateřina Žítková
asistentka pedagoga

 

FOTOGALERIE - 6.B
FOTOGALERIE - 6.C
FOTOGALERIE - 6.D
FOTOGALERIE - 6.E

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 20/21
organizace, prázdniny, pomůcky...

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU a PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN 1.9.2020

Úspěch v soutěži MATEMATICKÝ KLOKAN

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

UKLIĎME PŘEŠTICE - děkujeme za účast

Vyhodnocení dotazníku
k on-line výuce

Na Josefa Hlávku nezapomínáme

Masopust v 1. ročníku

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ

ARCHIV 20/21


ZAJÍMAVOSTI

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti