Menu schované do tlačítka

 

Zápis do 1. ročníku v Základní škole Josefa Hlávky Přeštice

Letošní zápisy do 1. ročníku byly ve všech základních školách v naší republice jiné než v minulých letech. Na základě nařízení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví byla nejprve od 10. 3. 2020 přerušena výuka na školách do odvolání. Toto opatření nahradilo usnesení vlády, kdy byl od 13. 3. 2020 zaveden nouzový stav. Jako všechny školy, i my jsme museli zápis do 1. ročníku přizpůsobit nově vzniklé mimořádné situaci.

V první řadě jsme posunuli termín zápisu ze 7. na 16. dubna, abychom stihli vše připravit. Zavedli jsme elektronický rezervační systém, přes který se rodiče přihlašovali na konkrétní čas. Samotný zápis pak probíhal v budově Na Jordáně , kde se zapisovalo na třech stanovištích, čtvrté stanoviště bylo vyhrazeno pro odklady školní docházky. Rodiče budoucích prvňáků si mohli zároveň podat přihlášku i do školní družiny.

Pro příští školní rok 2020/2021 bylo zapsáno celkem 87 dětí, počítáme s otevřením 4 prvních tříd. Velký zájem jsme zaznamenali o kroužek anglického jazyka, který na naší škole probíhá od 1. ročníku ve dvou skupinách. Rozhodli jsme se uspokojit všechny zájemce, kteří si do 23. 4. podali přihlášku, a od příštího školního roku zahájíme výuku ve třech skupinách.

Neobvyklou atmosféru při zápisu podtrhovalo nejen ochranné zakrytí obličeje rouškami všech zúčastněných, ale především nepřítomnost těch nejdůležitějších osob, budoucích školáků. Svoji školu tak poznají až v září a my už se na naše nové žáčky moc těšíme.

Mgr. Pavlína Křenová
zást. ředitele pro 1. stupeň

Zápis do 1. ročníku

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 20/21
pomůcky pro žáky

Jazykové zkoušky Cambridge English na 1. stupni přesunuty 

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

ARCHIV 19/20


ZAJÍMAVOSTI

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti