Menu schované do tlačítka

 

 

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU - REZERVAČNÍ SYSTÉM

Z důvodu upravení zápisu dětí do 1. ročníku ze strany MŠMT proběhne pouze formální část zápisu.

K zápisu se dostaví pouze zákonní zástupci žáka. V rezervačním systému si zvolí čas, na který se dostaví.

V případě, že žádají pro dítě odklad školní docházky, zvolí přepážku č. 4.

S sebou si všichni zákonní zástupci přinesou rodný list dítěte, průkaz totožnosti zákonného zástupce (OP, případně pas), vyplněný dotazník pro rodiče a žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.

V případě odkladu školní docházky navíc žádost o odklad školní docházky, doporučení poradenského zařízení (pokud již máte) a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa (pokud již máte).

Upozorňujeme všechny rodiče, aby dodržovali rezervované časy a do školní budovy Na Jordáně vstupovali pouze vybaveni rouškami či jinou doporučenou ochranou obličeje.

V den zápisu do 1. ročníku 16. 4. 2020 se bude zároveň konat i zápis do školní družiny. Týká se pouze budoucích žáků 1. ročníku. Přihláška ke stažení je na webu školy. Pro současné žáky naší školy platí pro zápis do školní družiny původní termíny 21. a 28. 5. 2020. Kvůli případným změnám sledujte web školy.     PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ

 

REZERVAČNÍ SYSTÉM

MOŽNOST VÝUKY ANGLICKÉHO JAZYKA OD 1. TŘÍDY


 

DALŠÍ INFORMACE K ZÁPISU
 

Zápis dětí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2020/2021 se koná dne

16. dubna 2020

v době od 9.00 hodin do 12.00 hodin a od 13.00 hodin do 17.00 hodin

v budově 2. stupně Základní školy Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146.

Na stránkách školy bude spuštěn rezervační systém na čas, kdy se dostaví pouze zákonný zástupce dítěte.

Rodič (zákonný zástupce) dítěte přinese s sebou svůj průkaz totožnosti, rodný list dítěte, vyplněný dotazník pro rodiče a žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, případně žádost o odklad povinné školní docházky včetně povinných příloh. (možno stáhnout ZDE)

Dle zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů zápisu podléhají všechny děti, které dovrší šestý rok do 31. srpna 2020 a starší. V odůvodněných případech mohou být do prvního ročníku zapsány i děti, které dovrší šesti let od 1. září do 31. prosince 2020 nebo od 1. ledna do 30. června 2021 a doloží k žádosti příslušná doporučující vyjádření podle §36, odst. 3 zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Budou-li rodiče žádat o odklad povinné školní docházky, doloží k žádosti doporučující posouzení příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa dle §37 zákona, odst. 4, zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Žádost o odklad včetně příloh musí být podána při zápisu dítěte do 1. ročníku.

Do 1. ročníku budou přijaty děti splňující podmínky:

  • dovršení daného věku, případně včetně doporučení
  • příslušný spádový obvod, případně navazující spádový obvod na 2. st.
  • děti nespadající pod spádový obvod Základní školy Josefa Hlávky Přeštice budou přijaty pouze v případě volné provozní kapacity v 1. ročníku (100 žáků)

Informace pro zákonné zástupce o možnosti výuky anglického jazyka od 1. třídy základní školy ve školním roce 2020/2021

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice nabízí budoucím žákům 1. ročníku, kteří absolvovali jazykovou výuku anglického jazyka v mateřské škole, pokračování výuky anglického jazyka již od 1. třídy. Výuka angličtiny je nabídnuta i budoucím žákům 1. tříd, kteří neabsolvovali předchozí výuku. Žádáme rodiče o důsledné zvážení, zda budoucí žák zvládne i veškeré povinnosti spojené s nástupem do 1. třídy. Výuka anglického jazyka bude probíhat dvakrát týdně od začátku školního roku 2020/2021 formou kroužku angličtiny. Poplatek za kroužek činí 240,- Kč za pololetí + úhrada za pracovní učebnici s CD - cca 400 Kč (platí na dva roky).

Pro přihlášené bude účast povinná minimálně vždy pololetí školního roku.

V případě zájmu o výuku anglického jazyka vyplňte přihlášku a vraťte do kanceláře zástupkyně ředitele pro 1. stupeň (Rebcova ulice) nejdéle do 23. dubna 2020přihlášku si můžete stáhnout ZDE, vyplnit a oskenovanou poslat krenova@zsprestice.cz nebo ji můžete vyplnit přímo u zápisu. Kapacita kroužku výuky angličtiny je maximálně 36 žáků (2 skupiny max. po 18 žácích). V případě vyššího zájmu bude brán v potaz termín podání přihlášky. Přihlášku lze odevzdat i při zápisu 16. 4. 2020.

 

 

AKTUALITY

OZNÁMENÍ O PŘIJETÍ ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PŘEDÁVÁNÍ UČIVA ŽÁKŮM

Úspěch v matematické soutěži PANGEA

Výtvarná soutěž „S Kuřátkem po Evropě“

Přijímačky bez obav – řešte testy prostřednictvím nové webové aplikace

Jazykové zkoušky Cambridge English na 1. stupni přesunuty 

Netradiční průběh zápisu do 1. ročníku

ŠKOLNÍ ROK 19/20
organizace, prázdniny, pomůcky...

ZÁJMOVÉ KROUŽKY
2019-2020

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

ARCHIV 19/20


ZAJÍMAVOSTI

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad


jídelníček

youtube
Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster