Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

Preventivní program: Bolest jménem šikana

Prevence šikany je tématem, kterému se průběžně intenzivně věnujeme a na toto téma proběhl také ve dnech 7.-8.11.2019 vzdělávací seminář společnosti ACET, s.r.o., jímž prošli všichni žáci 6. ročníku.

Lektor Ing. Jiří Šrom vysvětlil našim žákům základní principy tohoto "nemocného" chování a dále upozornil na nebezpečí nových komunikačních technologií a prudkého rozvoje sociálních sítí. Žáci si také ujasnili, jak, kdy a kde případně hledat pomoc. V průběhu seminářů byl také dostatek prostoru k zamyšlení a diskusi.

Mgr. Ing. Olga Volfová Naxerová
metodik prevence

Bolest jménem šikana

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster