Menu schované do tlačítka

 

Prevence neplánovaných těhotenství a interrupcí

Začátkem listopadu měli všichni žáci devátého ročníku možnost udělat velký krok ke své dospělosti. V průběhu seminářů Bc. Jitky Kultové z Národní iniciativy pro život, kterými prošla každá z našich devátých tříd, se naši žáci dozvěděli řadu zajímavých věcí o samém počátku lidského života, obsahem úvodní přednášky byla také charakteristika a specifika mužského a ženského těla, těhotenství a vývoj plodu včetně porodu, vše doplněné krásnými fotkami a vtipnými videi, doprovázeno modely lidského plodu v různém stádiu těhotenství. V další části přednášky byly řešeny otázky partnerství a zodpovědnosti, zejména v souvislosti s nečekaným těhotenstvím.

Na úvodní dvouhodinovou přednášku vždy s odstupem jednoho týdne navazovala diskusní dvouhodinovka, kdy měli žáci možnost se k jednotlivým tématům vrátit a diskutovat o nich do větších detailů. Opět pod vedením Bc. Kultové a opět za doprovodu různých videí, tentokrát již zaměřených více na oblast mezilidských vztahů a zodpovědnosti při plánování vlastního rodičovství.

Věříme, že naši nejstarší žáci získali důležité informace pro svůj další život a že jsme jim pomohli zorientovat se v některých důležitých "dospěláckých" tématech.

Mgr. Ing. Olga Volfová Naxerová
metodik prevence

Prevence neplánovaných těhotenství

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 20/21
pomůcky pro žáky
NEW

Rozloučení s absolventy školy (fotogalerie) NEW

4. A uspěla v soutěži MŮJ SKŘÍTEK

Úspěch v matematické soutěži PANGEA

Výtvarná soutěž „S Kuřátkem po Evropě“

Jazykové zkoušky Cambridge English na 1. stupni přesunuty 

Netradiční průběh zápisu do 1. ročníku

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

ARCHIV 19/20


ZAJÍMAVOSTI

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster