Menu schované do tlačítka

 

Exkurze do Pasova

V pátek 29. listopadu jsme navštívili s cílem procvičit si němčinu v praxi bavorské město Passau nacházející se těsně u hranic s Rakouskem. Město leží na soutoku tří řek – Dunaje, Innu a Ilzu. Prohlédli jsme si historické centrum města, na adventním trhu si děti mohly zakoupit vánoční ozdoby, zahřát se dětským punčem nebo ochutnat některé tradiční pochoutky.

Projížďka lodí „Sissi“, klenotu pasovské flotily, po Dunaji dokreslila předvánoční atmosféru.

V městečku Kropfmühl nás čekala prohlídka grafitového dolu. Po zhlédnutí krátkého filmu se žáci i my oblékli do tmavých plášťů a nasadili si ochranné helmy. S velmi příjemným průvodcem, který v grafitovém dole dříve pracoval, jsme se vydali do podzemí. Prohlídka chodeb s ukázkami těžebních strojů i zajímavosti o práci v dole nám více přiblížily náročnou práci horníků. Zpáteční cesta nám rychle utekla a už nyní se těšíme na další zajímavou akci.

Mgr. Lenka Křížová a Mgr. Magdaléna Trhlíková

Exkurze do Pasova

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 20/21
pomůcky pro žáky
NEW

Rozloučení s absolventy školy (fotogalerie) NEW

4. A uspěla v soutěži MŮJ SKŘÍTEK

Úspěch v matematické soutěži PANGEA

Výtvarná soutěž „S Kuřátkem po Evropě“

Jazykové zkoušky Cambridge English na 1. stupni přesunuty 

Netradiční průběh zápisu do 1. ročníku

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

ARCHIV 19/20


ZAJÍMAVOSTI

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster