Menu schované do tlačítka

 

Matematická soutěž PANGEA – úspěšné umístění

V únoru letošního roku se žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili školního a krajského kola celostátní matematické soutěže PANGEA. Soutěž probíhala online a žáci řešili úkoly na školních zařízeních v PC učebně či 3PADech. Vyhodnocení soutěže proběhlo v měsíci dubnu. Do celostátního kola nikdo z naší školy nepostoupil, ale získali jsme skvělá umístění v krajském kole. Napříč všemi ročníky bylo maximální bodové ohodnocení 71 bodů.

Z celkového počtu 35 řešitelů 4. ročníku naší školy získala nejlepší umístění - 2. místo v krajském kole Anna Bryndová ze 4. A.

Z celkového počtu 24 řešitelů 5. ročníku naší školy získal nejlepší umístění - 5. místo v krajském kole Daniel Tolar z 5. B.

Úspěšným řešitelům blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy i ostatním žákům a žákyním děkujeme za účast. Poděkování patří třídním učitelům 4. a 5. ročníku za zprostředkování soutěže.

Mgr. Naďa Květoňová

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 20/21
pomůcky pro žáky
NEW

Rozloučení s absolventy školy (fotogalerie) NEW

4. A uspěla v soutěži MŮJ SKŘÍTEK

Úspěch v matematické soutěži PANGEA

Výtvarná soutěž „S Kuřátkem po Evropě“

Jazykové zkoušky Cambridge English na 1. stupni přesunuty 

Netradiční průběh zápisu do 1. ročníku

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

ARCHIV 19/20


ZAJÍMAVOSTI

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster