Menu schované do tlačítka

 

Matematická soutěž PANGEA – úspěšné umístění

V únoru letošního roku se žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili školního a krajského kola celostátní matematické soutěže PANGEA. Soutěž probíhala online a žáci řešili úkoly na školních zařízeních v PC učebně či 3PADech. Vyhodnocení soutěže proběhlo v měsíci dubnu. Do celostátního kola nikdo z naší školy nepostoupil, ale získali jsme skvělá umístění v krajském kole. Napříč všemi ročníky bylo maximální bodové ohodnocení 71 bodů.

Z celkového počtu 35 řešitelů 4. ročníku naší školy získala nejlepší umístění - 2. místo v krajském kole Anna Bryndová ze 4. A.

Z celkového počtu 24 řešitelů 5. ročníku naší školy získal nejlepší umístění - 5. místo v krajském kole Daniel Tolar z 5. B.

Úspěšným řešitelům blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy i ostatním žákům a žákyním děkujeme za účast. Poděkování patří třídním učitelům 4. a 5. ročníku za zprostředkování soutěže.

Mgr. Naďa Květoňová

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 20/21
organizace, prázdniny, pomůcky...
 

PODROBNÉ INFO K NOŠENÍ ROUŠEK 

ŽÁDOST RODIČE O SOUČINNOST

POKYNY NÁVŠTĚVÁM PŘI VSTUPU DO ŠKOLNÍCH BUDOV 

ÚČET Microsoft Office 365 PRO KAŽDÉHO ŽÁKA NEW

Přihláška na lyžařský výcvik (pdf)NEW

Jak probíhaly adaptační kurzy 6. ročníku

Kroužek "A2 Key for Schools Cambridge" na 2. stupni (pdf)

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ

Jazykové zkoušky Cambridge English na 1. stupni

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

ARCHIV 19/20


ZAJÍMAVOSTI

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti