Menu schované do tlačítka

 

NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY A ZÁJMOVÉ KROUŽKY 2019/2020

1. stupeň ZŠ

den název vyučující čas místo od
PO Kroužek atletiky I
2. ročník
Č. Smetana 13:00 – 14:30 hala TJ 30.9.
Hudební kroužek I.
1. ročník - začátečníci
V. Holá 11:40 – 12:10 I.C 30.9.
Hudební kroužek I.
2. ročník - mírně pokročilí
V. Holá 12:35 – 13:05 III.B 30.9.

Přípravný kurz ke zkouškám Cambridge
 4. ročník

P. Křenová
J. Schlucková
13:00 - 14:00 IV.B 16.9.

Přípravný kurz ke zkouškám Cambridge
 5. ročník

M. Fornouzová
L. Friebel
13:35 - 14:35 IV.C 16.9.
ÚT

Start with Magic English 1. ročník

J. Schlucková
H. Medková
11:40 – 12:10 I.A, I.B 1.10.
More Magic English
2. ročník
D. Mrskošová
E. Veselá
11:40 – 12:25 II.A, II.B 1.10.
Florbal a hry - dívky R. Mašát 13:00 – 14:30 tělocvična
ZŠ Rebcova
1.10.

Pěvecký kroužek Skaláček

N. Květoňová 13:00 – 14:00 IV.A 1.10.
Kroužek cvičení řeči L. Plachá od 13:00 knihovna 1.10.
ST Kroužek atletiky I
1. ročník
Č. Smetana 12:20 – 13:05 tělocvična
ZŠ Rebcova
2.10.
Kroužek atletiky II
3.-5. ročník
Č. Smetana 13:30 – 15:00 tělocvična
ZŠ Na Jordáně
2.10.
Tvoříme z hlíny P. Čapková
Š. Říhová
13:30 – 15:30 keram. dílna
ZŠ Na Jordáně
2.10.
Dramatický kroužek D. Mrskošová
E. Veselá
13:00 – 14:00 II.A 2.10.
Náboženství
1. - 5. ročník
M. Hájek 11:40 – 12:25
12:30 – 13:15
I.C
III.D
18.9.
ČT

Start with Magic English 1. ročník

J. Schlucková
H. Medková
11:40 – 12:10 I.A, I.B 1.10.
More Magic English
2. ročník
D. Mrskošová
E. Veselá
11:40 – 12:25 II.A, II.B 1.10.
Cvičení při hudbě J. Schlucková 13:15 – 14:15 tělocvična
ZŠ Rebcova
3.10.
Hudební kroužek II.
3. - 9.ročník - pokročilí
V. Holá 14:00 – 15:00 III.B 26.9.
Kroužek cvičení řeči L. Plachá od 13:00 knihovna 3.10.
Florbal a Hry
dívky a chlapci
L. Friedel
R. Mašát
13:30 – 15:00 hala TJ 3.10.
Kroužek atletiky II
3. - 5. ročník
Č. Smetana 13:30 – 15:00 tělocvična
ZŠ Na Jordáně
4.10.

 

2. stupeň ZŠ

den název vyučující čas

ZŠ Na Jordáně

poznámka
PO Lezení J. Dobranský 14:00 – 15:00 lezecká stěna  

Cvičení z českého jazyka

M. Kaslová 13:45 – 14:45 IX. C  
14:45 – 15:45  
Příprava na jazykové zkoušky KET O. Naxerová Volfová 13:45 – 14:45 dle potřeby  
R. Maxiánová
Příprava na jazykové zkoušky PET J. Mračková 13:45 – 14:45 dle potřeby  
I. Vacíková Laštovková
ST Pěvecký sbor Skalka J. Valentová 13:30 – 15:30 HV1  
ČT Lezení J. Dobranský 14:00 – 15:00 lezecká stěna  
Cvičení z matematiky M. Majerová 13:45 – 14:45 VIII.E  
14.45 – 15.45

Sportovní hry 6. a 7. r.

P. Fornouz 14:00 – 15:00 tělocvična  
Turistický kroužek L. Jílková
M. Kučerová
14:00 – 16:00
2 x měsíčně
  1 x za měsíc
velký výlet

 

 

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 20/21
pomůcky pro žáky
NEW

Rozloučení s absolventy školy (fotogalerie) NEW

4. A uspěla v soutěži MŮJ SKŘÍTEK

Úspěch v matematické soutěži PANGEA

Výtvarná soutěž „S Kuřátkem po Evropě“

Jazykové zkoušky Cambridge English na 1. stupni přesunuty 

Netradiční průběh zápisu do 1. ročníku

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

ARCHIV 19/20


ZAJÍMAVOSTI

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster