Menu schované do tlačítka

 

Projektový den fyziky

Gymnázium Plzeň, Mikulášské nám. 10.12.2019

V rámci spolupráce naší školy s Gymnáziem Plzeň, Mikulášské náměstí, se i v tomto školním roce vybraní žáci 9. ročníku zúčastnili 10. 12. 2019 projektového dne fyziky. Prosincový termín byl zvolen z toho důvodu, že plzeňští učitelé budou v květnu, kdy se akce obvykle konala, se svými třídami u maturitních zkoušek. Žáci naší školy za pomoci studentů gymnázia zvládli ve třech blocích postupně měřit střídavý proud a napětí, sestavovat obvod z polovodičových součástek a měřit přirozenou radioaktivitu v budově i mimo ni. Prohloubili si své znalosti a dovednosti získané během hodin fyziky na základní škole a seznámili se i s novou látkou, která je v 9. ročníku ještě čeká.

Projektový den fyziky

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 20/21
pomůcky pro žáky
NEW

Rozloučení s absolventy školy (fotogalerie) NEW

4. A uspěla v soutěži MŮJ SKŘÍTEK

Úspěch v matematické soutěži PANGEA

Výtvarná soutěž „S Kuřátkem po Evropě“

Jazykové zkoušky Cambridge English na 1. stupni přesunuty 

Netradiční průběh zápisu do 1. ročníku

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

ARCHIV 19/20


ZAJÍMAVOSTI

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster