Menu schované do tlačítka

 

Návštěva výstavy „Dobrých sto“

V únoru letošního roku dostali žáci a učitelé naší školy pozvání ke zhlédnutí výstavy ilustrací „Dobrých sto“, která byla instalována v prostorách Centra J. A. Komenského v Přešticích, sídla Českobratrské církve evangelické a Denního stacionáře Kristián. Jednalo se o výstavu panelů ilustrací z knihy, kterou vytvořila renomovaná česká ilustrátorka Renáta Fučíková s kolektivem svých studentů. Spojujícím tématem ilustrací je uplynulých sto let, práce mají ukazovat na pozitivní momenty historie naší země. Studenti tvořili jednotlivé ilustrace podle své vlastní volby.

Nabídnuté prohlídky výstavy se se svými doprovody zúčastnili žáci čtvrtého a pátého ročníku. Návštěvníci mohli sledovat velmi zajímavou prezentaci práce a schopností českého národa. Ilustrace zahrnují zástupce literatury, divadla a filmu (např. bratři J. a K. Čapkové, J. Voskovec a J. Werich), zajímavé sportovní a cestovatelské osobnosti (např. Eliška Junková, M. Zikmund a J. Hanzelka) a sahají až k vědě a technice (např. O. Wichterle, V. Remek…). Pozornost dětí poutala nápaditě zvolená témata ilustrací a rozmanitá výtvarná zpracování.

Chceme touto cestou poděkovat za zprostředkování nevšedního zážitku panu doc. ak. malíři J. Mišterovi, děkanovi Fakulty designu a umění ZČU v Plzni a za milé přijetí panu Mgr. J. Satkemu, faráři ČCE v Přešticích. Dětem i dospělým se výstava moc líbila.

Mgr. Pavlína Čapková

Návštěva výstavy „Dobrých sto

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 20/21
pomůcky pro žáky

Jazykové zkoušky Cambridge English na 1. stupni přesunuty 

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

ARCHIV 19/20


ZAJÍMAVOSTI

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti