Menu schované do tlačítka

 

Křížem krážem Přeštice aneb Den pro rodinu

V sobotu 5. října se naše škola aktivně zapojila do projektu Den pro rodinu. Široké veřejnosti byly představeny nové prostory v hodnotě více jak 3 miliony, které byly vybudovány či kompletně zrekonstruovány během prázdnin v areálu Na Jordáně. A co mohla široká veřejnost vidět? V nové cvičné kuchyni, která je vybavena dle nejnovějších trendů, žáci připravovali malé občerstvení, v nové venkovní učebně plnili návštěvníci úkoly a zároveň si mohli prohlédnout nově opravenou velkou tělocvičnu.

Poděkování patří všem žákům v čele s jejich učiteli, kteří se aktivně podíleli na zajištění Dne pro rodinu, Lesní správě LČR Přeštice, p. Ing. Františkovi Bláhovi za poskytnutí drobných věcných cen a všem, kteří si přišli prohlédnout nové prostory a vybavení pro žáky Základní školy Josefa Hlávky Přeštice.

Mgr. Petr Fornouz
ředitel školy

Den pro rodinu

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 19/20
organizace, prázdniny, pomůcky...

ZÁJMOVÉ KROUŽKY
2019-2020

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

Informace k lyžařskému výchovně vzdělávacímu zájezdu 2020 NEW

Životem bez závislostí (preventivní program) 

Výměnný pobyt našich přátel z Krška u nás v Přešticích se blíží!

VÁNOČNÍ AKCE 2019

ARCHIV 19/20


ZAJÍMAVOSTI

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad


jídelníček

youtube
Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster