Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

Křížem krážem Přeštice aneb Den pro rodinu

V sobotu 5. října se naše škola aktivně zapojila do projektu Den pro rodinu. Široké veřejnosti byly představeny nové prostory v hodnotě více jak 3 miliony, které byly vybudovány či kompletně zrekonstruovány během prázdnin v areálu Na Jordáně. A co mohla široká veřejnost vidět? V nové cvičné kuchyni, která je vybavena dle nejnovějších trendů, žáci připravovali malé občerstvení, v nové venkovní učebně plnili návštěvníci úkoly a zároveň si mohli prohlédnout nově opravenou velkou tělocvičnu.

Poděkování patří všem žákům v čele s jejich učiteli, kteří se aktivně podíleli na zajištění Dne pro rodinu, Lesní správě LČR Přeštice, p. Ing. Františkovi Bláhovi za poskytnutí drobných věcných cen a všem, kteří si přišli prohlédnout nové prostory a vybavení pro žáky Základní školy Josefa Hlávky Přeštice.

Mgr. Petr Fornouz
ředitel školy

Den pro rodinu

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster