Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

PLÁNOVANÉ AKCE NA 2. STUPNI ZŠ

5. 10. DEN PRO RODINU - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
- Na Jordáně - 11 - 15 hod.
 
8. 10. EXKURZE - ÚPRAVNA VODY PLZEŇ - po návratu odpolední vyučování
- IX.A, IX.B
 
10. 10. PŘESPOLNÍ BĚH - krajské kolo (Tachov)
- postupující družstva
 
15. 10. EXKURZE - ÚPRAVNA VODY PLZEŇ - po návratu odpolední vyučování
- IX.C, IX.D
 
16. 10. PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN
- zájemci z 8. a 9. ročníku
 
21. 10. PROJEKTOVÝ DEN "Naše firmy" (Plzeň)
- IX.A
 
22. 10. EXKURZE - PLANETÁRIUM PRAHA A MOŘSKÝ SVĚT
- 6. ročník
 
23. 10. PROJEKTOVÝ DEN "Naše firmy" (Plzeň)
- IX.B
24. 10. PROJEKTOVÝ DEN "Naše firmy" (Plzeň)
- IX.C
 
25. 10. PROJEKTOVÝ DEN "Naše firmy" (Plzeň)
- IX.D
 
25. 10. BESEDA O DOSPÍVÁNÍ
- 6. ročník
 
28. 10. STÁTNÍ SVÁTEK
 
29. a 30. 10. PODZIMNÍ PRÁZDNINY
 

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster