Menu schované do tlačítka

 

Adventní návštěva Domu historie Přešticka a kostela

Advent je dobou rozjímání a zklidnění. I my jsme, spolu s děvčaty ze 6.A, B, C a D pro jednou opustily tělocvičnu a navštívily, ostatně jak už tradičně, DHP a kostel. V DHP nás paní Bc. Drahomíra Valentová velice příjemným způsobem provedla výstavou " K Ježíškovi aneb Vánoce Marie Fischerové - Kvěchové. Tato obdivuhodná umělkyně často pobývala v Přešticích jak u svého strýce Rebce , tak u svého dědečka F. Kvěcha, který bydlel v Nepomucké ulici. Je známá především jako autorka a ilustrátorka knih pro děti, věnovala se také figurální a portrétní tvorbě, namalovala řadu krajinomaleb, nástěnné obrazy pro školy, její kresby našly uplatnění i v oblastech užitého umění - objevují se na dopisnicích, propagačních tiskovinách, kalendářích či dětských hracích kostkách. Malířka vytvářela návrhy dětského oblečení a jídelních servisů, vystřihovací dětské panenky či vystřihovací lidový betlém. V přízemí nás pak zcela přirozeně zlákala k interaktivním činnostem druhá výstava s názvem Svět trpaslíka.

V kostele jsme se, provázeny rovněž nenuceným a milým slovem paní Radky Süssové, seznámily s nejdůležitějšími informacemi o této nádherné stavební památce a také o církevních zvycích.

Akce byla příjemnou změnou a již se těšíme, co pro nás DHP připraví příští rok.

Mgr. Ilona Malátová

Dravci

 

 

 

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 19/20
organizace, prázdniny, pomůcky...

ZÁJMOVÉ KROUŽKY
2019-2020

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

Tři králové ve škole NEW

Informace k lyžařskému výchovně vzdělávacímu zájezdu 2020

Životem bez závislostí (preventivní program) 

Výměnný pobyt našich přátel z Krška u nás v Přešticích se blíží!

VÁNOČNÍ AKCE 2019

ARCHIV 19/20


ZAJÍMAVOSTI

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad


jídelníček

youtube
Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster