Menu schované do tlačítka

 

Adventní návštěva Domu historie Přešticka a kostela

Advent je dobou rozjímání a zklidnění. I my jsme, spolu s děvčaty ze 6.A, B, C a D pro jednou opustily tělocvičnu a navštívily, ostatně jak už tradičně, DHP a kostel. V DHP nás paní Bc. Drahomíra Valentová velice příjemným způsobem provedla výstavou " K Ježíškovi aneb Vánoce Marie Fischerové - Kvěchové. Tato obdivuhodná umělkyně často pobývala v Přešticích jak u svého strýce Rebce , tak u svého dědečka F. Kvěcha, který bydlel v Nepomucké ulici. Je známá především jako autorka a ilustrátorka knih pro děti, věnovala se také figurální a portrétní tvorbě, namalovala řadu krajinomaleb, nástěnné obrazy pro školy, její kresby našly uplatnění i v oblastech užitého umění - objevují se na dopisnicích, propagačních tiskovinách, kalendářích či dětských hracích kostkách. Malířka vytvářela návrhy dětského oblečení a jídelních servisů, vystřihovací dětské panenky či vystřihovací lidový betlém. V přízemí nás pak zcela přirozeně zlákala k interaktivním činnostem druhá výstava s názvem Svět trpaslíka.

V kostele jsme se, provázeny rovněž nenuceným a milým slovem paní Radky Süssové, seznámily s nejdůležitějšími informacemi o této nádherné stavební památce a také o církevních zvycích.

Akce byla příjemnou změnou a již se těšíme, co pro nás DHP připraví příští rok.

Mgr. Ilona Malátová

Dravci

 

 

 

ŠKOLNÍ ROK 23/24
organizace, volné dny, pomůcky...

Nabídka zájmových kroužků

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH


Z NAŠICH AKCÍ

Beseda se spisovatelkou a ilustrátorkou (1. ročník)  NEW

Florbalový turnaj ČEPS CUP
Vítězství v okresním kole
 NEW

FENOMÉN FLORBAL

Den s myslivci děti ocenily

Výtvarná soutěž „Malujeme naše město“

Ocenění úspěšných žáků Plzeňským krajem

Úspěch v LOGICKÉ OLYMPIÁDĚ 

Abeceda peněz

DRAVCI žáky zaujali

Z AKCÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

V Í C E


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi
ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti