Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

Adaptační kurzy 2019

Také letošní nový školní rok zahájili všichni žáci šestého ročníku adaptačním kurzem. Tento název se na naší škole vžil pro celodenní program pro jednu šestou třídu a jejího třídního učitele, kteří pod vedením metodika prevence absolvují pestrý program s cílem seznámit se jak navzájem, tak s prostředím nové školní budovy. Tento projekt má v naší škole již několikaletou tradici a velmi se osvědčil při práci s novými kolektivy šestých tříd, které přicházejí na druhý stupeň.

Oblasti vztahů mezi žáky je v naší škole věnována velká pozornost. Jednak proto, že žáci stráví ve škole významnou část svého života a naší snahou je, aby se zde cítili dobře, ale i proto, že proces učení probíhá v přátelském a spolupracujícím prostředí výrazně efektivněji. Proto se při adaptačních kurzech prostřednictvím technik sociálně-psychologického výcviku snažíme o co možná nejrychlejší nastartovaní efektivní komunikaci a rozvoje pozitivních vztahů ve třídě, k čemuž společné zážitky z těchto kurzů bezesporu přispívají.

Všem žákům šestého ročníku přejeme úspěšný a pohodový vstup na druhý stupeň naší školy!

Mgr. Ing. Olga Volfová Naxerová
metodik prevence ZŠ Josefa Hlávky Přeštice

FOTOGALERIE - 6.A
FOTOGALERIE - 6.A
FOTOGALERIE - 6.C
FOTOGALERIE - 6.D
FOTOGALERIE - 6.E

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster