Menu schované do tlačítka

 

Informace ke konzultacím přípravy na přijímací zkoušky 9. ročníku

 

Na základě přihlášení žáků ke konzultacím k přijímacím zkouškám vedení základní školy sděluje důležité informace k organizaci konzultací.

 1. Utvořené skupiny jsou neměnné.
 2. Skupiny byly vytvořeny dle pořadí uchazečů v jednotlivých třídách (15 žáků, každý nad tento počet zařazen do skupiny mix. U skupiny mix je uvedena třída, ze které je žák. Učebnou pro konzultace bude třída 8. E.
 3. Konzultace budou probíhat ve dnech:

  pondělí, úterý, čtvrtek, pátek.
  v červnu následující dny: 1. června pondělí, 2. června úterý a 4. června ve čtvrtek v daných časech. V pátek 5.6. jsou konzultace zrušeny.  
  Po přijímacím řízení již nebudou pro žáky 9. ročníku konány konzultace.
   
 4. Skupiny mají určené učebny (viz rozpis konzultací).
 5. Žáci dané skupiny budou vyzvedáváni vyučujícím 5 minut před zahájením konzultací před školní budovou Na Jordáně.
 6. Žáci nesmí vstoupit samostatně do budovy školy.
 7. Po celou dobu konzultací žáci musejí dodržovat pravidla Hygienických opatření (viz samostatná příloha).
 8. Před první konzultaci žáci odevzdají vyučujícímu ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ.
 9. Žáci si do školy přinesou s sebou přezůvky a vstup do budovy bude povolen pouze v rouškách.
 10. V případě neúčasti je zákonný zástupce povinen oznámit důvod nepřítomnosti.

 

ROZVRH SKUPIN

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

 

Aktuální informace budou zveřejňovány na webu školy. V případě dotazů se můžete obrátit na vedení školy.

Kontakt zde.

Mgr. Petr Fornouz
ředitel školy

 

 

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 20/21
pomůcky pro žáky

Jazykové zkoušky Cambridge English na 1. stupni přesunuty 

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

ARCHIV 19/20


ZAJÍMAVOSTI

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti