Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

Budoucí prvňáčci ZŠ Josefa Hlávky Přeštice u zápisu

Ve čtvrtek 4. dubna 2019 se v přeštické škole v Rebcově ulici konal zápis do 1. ročníku. Budoucí prvňáčci se svými rodiči zaplnili chodbu v přízemí budovy a netrpělivě očekávali, až se na ně dostane řada. Před vlastním zápisem probíhaly konzultace vyučujících 1. stupně s rodiči v jednotlivých mateřských školách celé spádové oblasti.

Většina předškoláků již měla možnost naši školu navštívit v rámci dlouholeté tradice - zhruba týden před zápisem zveme děti všech spádových mateřských škol na návštěvu do prvních tříd. Zde mohou vidět, jak to ve „velké“ škole vypadá a stávající prvňáci se svými vyučujícími je herní formou zapojí i do výuky. Budoucí školáci se blíže seznámí se školním prostředím a zaženou tak obavy a strach z neznámého.

Při vlastním zápise děti předvedly, co už umí. Psychickou oporou jim byli rodiče i paní učitelky z mateřských škol, které se zápisu každoročně účastní. Za svoji snahu a statečnost byly děti odměněny dárky, které věnovala naše škola i sponzoři.

K zápisu se dostavilo celkem 91 budoucích prvňáků. Vzhledem k několika žádostem o odklad školní docházky by ve školním roce 2019/2020 mělo nastoupit do 1.tříd 77 dětí.

Poděkování patří všem vyučujícím z 1. stupně za realizaci zápisu a paní Růženě Tomanové za administraci celého procesu.

Mgr. Pavlína Křenová
zást. řed. pro 1.stupeň

 Zápis do 1. ročníku

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster