Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

Ukliďme Česko!

V pátek 5. 4. se žáci naší základní školy aktivně zapojili do celorepublikové akce s názvem Ukliďme Česko. Uklízelo se od ranních až do odpoledních hodin.

Žáci prvního stupně zbavovali nepořádku celý areál kolem školní budovy včetně travnatých ploch před hlavním vchodem a asfaltového hřiště.

Druhý stupeň si vzal na starost také celý areál školy včetně přiléhajících ulic kolem školní budovy. Počasí nám přálo a žáci pracovali s chutí a radostí.

Jan Rajčok

Ukliďme Česko

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster