Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

youtube

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 19/20
organizace, prázdniny, pomůcky...

ZÁJMOVÉ KROUŽKY
2019-2020

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

Adaptační kurzy v 6. ročníku NEW

Letecké snímky školních budov

v í c e...

jídelníček

linka

archiv

Celorepublikové finále atletického 3boje v Turnově
19. 6. 2019

Druhé místo v krajském kole atletického trojboje 1. st. základních škol, které se konalo v Přešticích, rozhodlo o tom, že jsme se ve středu 19. června 2019 ocitli v Turnově na Městském stadionu Ludvíka Daňka. Právě zde se totiž konalo vůbec první republikové finále této soutěže. V minulých letech tato soutěž nebyla postupová, soutěžilo se jen v rámci okresů. Počasí bylo jako na objednávku, teplé a slunečné. Mítinku se účastnila vždy dvě vítězná družstva každého kraje. Sešlo se tedy 28 čtyřčlenných družstev složených ze dvou chlapců a dvou děvčat. Náš kraj reprezentovala v krajském kole vítězná ZŠ Merklín a naše ZŠ Josefa Hlávky Přeštice.

Hned první disciplíny ukázaly, že půjde o zápolení mladých a šikovných atletických nadějí. Výkony byly důstojné republikové úrovně. Naše družstvo začalo soutěž skokem dalekým, pokračovalo během na 50 m a trojboj dokončilo hodem kriketovým míčkem. Poslední součástí závodu byla štafeta družstev na 4x60m.

Zajímavé bylo setkání s desetibojařem Adamem Sebastianem Helceletem, jeho autogramiáda, či společná rozcvička. Tento sportovec právě v Turnově s atletikou začínal. Další osobností zde byla Květoslava „Květa“ Jeriová - Pecková, která je trojnásobnou olympijskou medailistkou v běhu na lyžích.

Náš tým bojoval, ale konkurence byla veliká. Měli jsme velký problém již před odjezdem na celou akci, kdy byla potíž se vůbec sejít ke společným tréninkům a do Turnova odjet v celé čtyřčlenné sestavě. V některých případech rozhodovaly zdravotní problémy, jindy zase nerozhodnost našich svěřenců. Více zodpovědnosti by jistě nebylo na škodu. Naše výkony na dráze samotné stačily pouze na 24. místo v pořadí. Za zmínku stojí výkon v hodu míčkem, kdy naše závodnice Štěpánka Frouzová mezi dívkami skončila na celkovém 5. místě. Všichni účastníci finále obdrželi diplom a drobné věcné dary.

Při zpáteční cestě nás několik kilometrů kolem Mladé Boleslavi provázelo krupobití, veliký déšť a valící se proudy vody. Pan řidič měl ale stále vše pod kontrolou.

Závěrem je potřeba připomenout, že nás mrzí umístění až ve druhé polovině startovního pole. Ale když si v rámci tělesné výchovy na 1. stupni nemáme možnost ani skočit do dálky, ani vystartovat z bloků, protože nemáme doskočiště, ani tartanovou dráhu, nemůžeme ani do budoucna očekávat zázraky.

Sestava družstva: Jan Sikyta (V. A), Daniel Kuběna (V. C), Štěpánka Frouzová (V. B), Vanessa Volopichová (5. B) a náhradnice Nicol Matasová (V. B).

Mgr. Radek Mašát

Republikové finále atletického trojboje

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster