Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

Soutěž v anglickém hláskování

Ve čtvrtek 4. a 10. dubna 2019 se konala v budově 1. stupně v Rebcově ulici mezi žáky 5. ročníku soutěž v anglickém hláskování „SPELLING“. Z prvního kola, které proběhlo ve skupinách ve třídách, postoupilo do druhého kola 18 žáků a žákyň. Tito postupující pečlivě a rychle vyhláskovali na čas neznámý text. Všichni soutěžící byli zaslouženě podle pořadí odměněni. Poděkování patří i vyučujícím 5. ročníku za pečlivou přípravu žáků.

1. místo – Štěpánka Šilingová
2. místo – Vanessa Volopichová
3. místo – Kateřina Štefflová
4. místo – Nela Holcová
5. místo – Simona Trojáčková
6. místo – Tadeáš Louda
7. místo – Gabriela Slámečková
8. místo – Alena Stuchlová

Mgr. Dana Mrskošová

soutěž Spelling

soutěž Spelling

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster