Menu schované do tlačítka

 

SVĚTOVÉ VÁNOCE 2018

V úterý 4. prosince 2018 se konal tradiční koncert pěveckého sboru Skaláček a souboru Přeštické flétničky s názvem "Světové Vánoce“. Velká pochvala patří všem účinkujícím dětem, které se na své vystoupení velmi těšily a vytvořily tím úžasnou předvánoční náladu. Největším poděkováním za jejich hudební výkony byla hojná účast tentokrát ve velkém sále KKC Přeštice a potlesk všech diváků. Tímto bychom chtěli poděkovat všem rodičům za nerušený poslech, velký potlesk a tím podporu Vašich dětí v jejich mimoškolních aktivitách.

Naďa Květoňová /Skaláček/ a Vlasta Holá /Přeštické flétničky/

 

 Světové Vánoce

 Světové Vánoce

ŠKOLNÍ ROK 23/24
organizace, volné dny, pomůcky...

Nabídka zájmových kroužků

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH


Z NAŠICH AKCÍ

Beseda se spisovatelkou a ilustrátorkou (1. ročník)  NEW

Florbalový turnaj ČEPS CUP
Vítězství v okresním kole
 NEW

FENOMÉN FLORBAL

Den s myslivci děti ocenily

Výtvarná soutěž „Malujeme naše město“

Ocenění úspěšných žáků Plzeňským krajem

Úspěch v LOGICKÉ OLYMPIÁDĚ 

Abeceda peněz

DRAVCI žáky zaujali

Z AKCÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

V Í C E


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi
ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti