Menu schované do tlačítka

 

Exkurze na Pražský hrad

Ve středu 24. dubna se uskutečnila dějepisná exkurze do Prahy. Krátce po půl osmé ráno vyrazily dva plné autobusy těšících žáků sedmého ročníku a čtyři paní učitelky směrem k Pražskému hradu. I přes časovou rezervu nás maličko překvapila dopravní zácpa, a tak nás čekala i menší procházka. Do areálu Pražského hradu jsme vstupovali postranní branou.

Začali jsme prohlídkou překrásné gotické katedrály sv. Víta. Celý prostor jsme si prošli s úžasem a obdivem. Všimnout jsme si mohli například hrobky Karla IV. a Přemysla Otakara II. a jiných. Také nás překvapily dveře do korunovační komory, kde jsou uschovány tzv. Svatováclavské korunovační klenoty. Komnata se odemyká pouze sedmi klíči. Každý klíč drží nějaká významná osobnost, např. prezident republiky nebo arcibiskup.

Poté jsme pokračovali prohlídkou Starého královského paláce. Nesmím zapomenout na Vladislavský sál, což je největší slavnostní prostor středověké části Pražského hradu. Nechal ho postavit Vladislav Jagellonský. Hradním areálem nás provázela velmi milá paní průvodkyně. Poté jsme sami procházeli Zlatou uličkou, která se mně také velice líbila. Dříve ji obývali řemeslníci. Lidé zde žili až do druhé světové války.

Po cestě na Karlův most jsme se zastavili v McDonaldu, kde jsme dostali rozchod. Po výborné svačině jsme se vydali na druhou stranu řeky Vltavy přes Karlův most. Mohli jsme si poslechnout šikovné hudebníky a prohlédnout si výtvory malířů.

Všichni jsme se pak sešli u Prašné brány. Odtud jsme společně zamířili na určené místo, kde na nás čekaly autobusy. Exkurze se nám všem velmi líbila, mně osobně nejvíce katedrála svatého Víta.

Jan Suchý, 7. D

    

AKTUALITY

OZNÁMENÍ O PŘIJETÍ ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PŘEDÁVÁNÍ UČIVA ŽÁKŮM

Úspěch v matematické soutěži PANGEA

Výtvarná soutěž „S Kuřátkem po Evropě“

Přijímačky bez obav – řešte testy prostřednictvím nové webové aplikace

Jazykové zkoušky Cambridge English na 1. stupni přesunuty 

Netradiční průběh zápisu do 1. ročníku

ŠKOLNÍ ROK 19/20
organizace, prázdniny, pomůcky...

ZÁJMOVÉ KROUŽKY
2019-2020

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

ARCHIV 19/20


ZAJÍMAVOSTI

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad


jídelníček

youtube
Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster