Menu schované do tlačítka

 

Ozoboti, Beeboti aneb co nového ve škole

V úterý 30. 5. 2019 proběhlo v budově 1. stupně Základní školy Josefa Hlávky Přeštice školení s Ing. Evou Fanfulovou na téma práce s Beeboty a Ozoboty. Na obou typech minirobotů se vyučující seznámili s tím, jak efektivně zapojit základy programování do výuky. Základy programování představují pro žáky atraktivní formu, jak zapojit a rozvíjet logické myšlení. Beeboti jsou typově jednodušší miniroboti pro využití již v mateřských školách a mají velmi atraktivní podobu veselé včelky. Ozoboti jsou o třídu náročnější a k jejich programování je možno využít i volně dostupné počítačové aplikace.

Vzhledem k tomu, že se jedná o finančně náročnou pomůcku, kdy se pořizovací cena jednoho minirobota pohybuje kolem 2.000,- Kč, jsme velmi rádi, že MAS Aktivios v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II Blovice a Přeštice (dále jen MAP II) pořídil jak sadu Ozobotů, tak i Beebotů. Tyto sady si mohou školy v ORP Přeštice vzájemně dle dohodnutých pravidel půjčovat, aniž by zatížily svoje rozpočty, a zpestřit tak výuku svých žáků.

Vzájemná spolupráce jednotlivých škol i předškolních zařízení se v našem regionu stále rozvíjí a prohlubuje. Jsme rádi za každou příležitost, kdy si můžeme vzájemně vyměnit zkušenosti a nápady nejen v rámci setkáních jednotlivých pracovních skupin projektu MAP II., ale také při školeních, které se v rámci projektu MAP II. pořádají.

MAS Aktivios má záštitu nad všemi aktivitami, které se v rámci projektu MAP II. realizují, a také zajišťuje jejich stoprocentní finanční zajištění. Pro ucelení představy, o jaké aktivity se typově jedná, dva konkrétní příklady, na kterých naše škola spolupracuje:

  • Metodické zpracování knihy (pracovní listy, podpůrné vyučovací pomůcky atd.) a poté proškolení vyučujících ostatních zapojených škol pro práci s vybranou knihou – jde o jeden titul na 1. stupni základní školy – Ztraceni v čase od Petry Braunové (zpracovala Mgr. Helena Medková) a jeden titul na 2. stupni základní školy – Pohádky o nepotřebných věcech a lidech od Arnošta Goldflama (zpracovala Mgr. Markéta Kaslová).
  • Workshop čtenářské dobrodružství pro 9. ročník – dramatizace knihy Deník Anny Frankové (herečky DJKT Apolena Veldová a Jana Kubátová), žáci se seznámí s touto knihou. V rámci setkání si prožijí část příběhu a připomenou si otázku Holokaustu.

Zkrátka nepřichází ani rodiče našich žáků, pro něž MAS Aktivios pořádá ve spolupráci s jednotlivými školami zajímavá setkání. Poslední z nich proběhlo v konferenčním sálku KKC Přeštice 9. 4. 2019 s odborníkem na téma závislosti u dětí. Zarážející je, že účast rodičů na těchto setkáních je minimální, zřejmě prevenci rizikového chování u svých dětí nepřikládají tak velký význam anebo jsou si stoprocentně jisti svými výchovnými metodami.

Mgr. Michaela Hrubá – zástupce ředitele pro 2. stupeň

Ozoboti, Beeboti aneb co nového ve škole

AKTUALITY

OZNÁMENÍ O PŘIJETÍ ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PŘEDÁVÁNÍ UČIVA ŽÁKŮM

Úspěch v matematické soutěži PANGEA

Výtvarná soutěž „S Kuřátkem po Evropě“

Přijímačky bez obav – řešte testy prostřednictvím nové webové aplikace

Jazykové zkoušky Cambridge English na 1. stupni přesunuty 

Netradiční průběh zápisu do 1. ročníku

ŠKOLNÍ ROK 19/20
organizace, prázdniny, pomůcky...

ZÁJMOVÉ KROUŽKY
2019-2020

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

ARCHIV 19/20


ZAJÍMAVOSTI

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad


jídelníček

youtube
Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster