Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

youtube

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 19/20
organizace, prázdniny, pomůcky...

ZÁJMOVÉ KROUŽKY
2019-2020

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

Adaptační kurzy v 6. ročníku NEW

Letecké snímky školních budov

v í c e...

jídelníček

linka

archiv

Úspěch v literární soutěži

Studijní centrum BASIC, které má po ČR 19 poboček, vyhlásilo 12. ročník literárně-výtvarné soutěže. Téma soutěže znělo Jak ke svému jménu přišlo...a to se nám zdálo být velmi zajímavé, proto jsme ho ve třídách 3.A a 4.A použili jako námět na slohové a literární práce.

"Každé město, každé místo, každý ostrov…. prostě všecko má své jméno. A k tomu jménu nějak přišly. Něco je pravda a něco je jen vyprávění, které se dědí z otce na syna a z matky na dceru. A právě vyprávění – tedy pověst o tom, proč se něco nějak jmenuje, bude pro nás inspirací. Vyhledej pověst o původu jména libovolného místa a převyprávěj ji po svém – jako příběh či jako báseň." Žáci se chopili tohoto tématu a vznikly krásné práce, které jsme poslali "do světa". Na soutěži spolupracovala a práce hodnotila Ph.Dr. Jaroslava Nováková, Ph.D.

Za své práce byli oceněni ze III.A : Veronika Maříková, Zuzana Šúšová, Anna Bryndová, Vojtěch Slouka, Patrik Rada, Michal Hubač a ze IV.A Jakub Vodička a Jana Bělohlavá. Diplomy a umístění získali Jakub Šesták ze III.A - 2. místo a Sofie Brožová ze IV.A - 3.místo ve svých kategoriích.

Žákům blahopřejeme a budeme se těšit na další hezké téma k napsání pěkných příběhů či básní.

Mgr. Naďa Květoňová (III.A) a Mgr. Lenka Vodičková (IV.A)

  Literární soutěž

Literární soutěž

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster