Menu schované do tlačítka

 

NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY A ZÁJMOVÉ KROUŽKY 2018/2019

1. stupeň ZŠ

den název vyučující čas místo
PO Kroužek atletiky I
2. ročník
Č. Smetana 13:00 – 14:30 hala TJ
Hudební kroužek I.
1. ročník
V. Holá 12:35 – 13:05 II.B

Přípravný kurz ke zkouškám Cambridge
 4. ročník

M. Fornouzová
L. Friebel
13:00 - 14:00 IV.A

Přípravný kurz ke zkouškám Cambridge
 5. ročník

P. Křenová
J. Schlucková
13:30 - 14:30 III.B
ÚT Start with Magic English
1. ročník
D. Mrskošová
E. Veselá
11:40 – 12:10 I.A, I.B
More Magic English
2. ročník
P. Křenová
J. Schlucková
11:40 – 12:25 II.A, II.B
Florbal a hry L. Friebel
R. Mašát
13:00 – 14:30 tělocvična
ZŠ Rebcova
Pěvecký kroužek Skaláček N. Květoňová 13:00 – 14:00 III.A
Kroužek cvičení řeči L. Plachá 13:00 – 15:00 knihovna
ST Kroužek atletiky I
1. ročník
Č. Smetana 12:20 – 13:05 tělocvična
ZŠ Rebcova
Kroužek atletiky II
3.-5. ročník
Č. Smetana 13:30 – 15:00 tělocvična
ZŠ Na Jordáně
Tvoříme z hlíny P. Čapková
H. Medková
13:30 – 15:30 keram. dílna
ZŠ Na Jordáně
Kroužek cvičení řeči L. Plachá 13:00 – 14:00 knihovna
Náboženství
1. - 5. ročník
M. Hájek 11:40 – 12:25
12:30 – 13:15
I.C
III.D
ČT Start with Magic English
1. ročník
D. Mrskošová
E. Veselá
11:40 – 12:10 I.A, I.B
More Magic English
2. ročník
P. Křenová
J. Schlucková
11:40 – 12:25 II.A, II.B
Cvičení při hudbě J. Schlucková 13:15 – 14:15 tělocvična
ZŠ Rebcova
Hudební kroužek II.
3. - 9.ročník
V. Holá 14:00 – 15:00 II.B
Kroužek cvičení řeči L. Plachá 13:00 – 14:30 knihovna
Florbal a Hry L. Friedel
R. Mašát
13:30 – 15:00 hala TJ
Hudební kroužek I
2. + 3. ročník
V. Holá 12:40 –  13:10 II. B
Kroužek atletiky II
3. - 5. ročník
Č. Smetana 13:30 – 15:00 tělocvična
ZŠ Na Jordáně
Kroužek cvičení řeči L. Plachá 13:00 – 13:30 knihovna

 

2. stupeň ZŠ

den název vyučující čas

ZŠ Na Jordáně

PO Lezení J. Dobranský 14:00 – 15:00 lezecká stěna
Kroužek atletiky Č. Smetana 15.15 - 16.45 tělocvična
Cvičení z českého jazyka M. Kaslová 13:45 – 14:45 IX. C

Sportovní hry 6. a 7. r.

A. Hajžman 13:50 – 14:50 tělocvična
ST Pěvecký sbor Skalka V. Straková 13:30 – 15:30 HV1
Kroužek atletiky Č. Smetana 15:15 - 16:45 tělocvična
Anglický jazyk
– příprava na mezinárodní zkoušku - Cambridge PET
J. Mračková
R. Maxiánová
13:45 – 14:45 učebna 314J
ČT Cvičení z matematiky M. Majerová 13:45 – 14:45
14.45 – 15.45
IX.E
Anglický jazyk
– příprava na mezinárodní zkoušku - Cambridge KET
O.Volfová-Naxerová 13.45 - 14.45 učebna 206J
I. Laštovková Vacíková
Lezení J. Dobranský 14:00 – 15:00 lezecká stěna
Kroužek atletiky Č. Smetana 15:15 – 16:45 tělocvična
Turistický kroužek M. Kučerová
L. Jílková
14:00 – 16:00 1 x měsíčně
sobota

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 20/21
pomůcky pro žáky
NEW

Rozloučení s absolventy školy (fotogalerie) NEW

4. A uspěla v soutěži MŮJ SKŘÍTEK

Úspěch v matematické soutěži PANGEA

Výtvarná soutěž „S Kuřátkem po Evropě“

Jazykové zkoušky Cambridge English na 1. stupni přesunuty 

Netradiční průběh zápisu do 1. ročníku

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

ARCHIV 19/20


ZAJÍMAVOSTI

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster