Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

Finanční gramotnost v naší škole

Dne 3.6.2019 absolvovali všichni žáci 9. ročníku seminář na téma finanční gramotnost. Měli možnost si utřídit své dosavadní znalosti z oblasti financí, dozvěděli se ale také řadu nových praktických informací, seznámili se s některými riziky, zejména v souvislosti s vypůjčováním peněz. V závěru semináře si pak vyzkoušeli jednoduchý výpočet, pomocí kterého stanovili celkové náklady fiktivního úvěru. A někdo měl i to štěstí držet v ruce půl milionu korun českých, i když jen ve skartovaných bankovkách. Od pondělka proto už všichni naši deváťáci vědí, že slovo „platit“ bylo odvozeno od „plátna“, které se kdysi používalo jako platidlo, že první papírové peníze existovaly už v 11. století, nebo například že „banka“ byla úplně původně jakási lavice, do které se ukrývaly peníze. A také vědí, jak si vypočítat úrok z úvěru a proč je důležité zajímat se o hodnotu RPSN.

Poutavý seminář založený na vzájemné diskusi a na řadě názorných příkladů v naší škole vedla zkušená lektorka ČSOB paní Mgr. Radka Navrátilová, které patří velký dík za realizaci této důležité vzdělávací akce.

Mgr. Ing. Olga Volfová Naxerová
metodik prevence

 Finanční gramotnost

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster