Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

Nová učebna školní družiny v ZŠ Josefa Hlávky Přeštice

Vánoční nadílkou jsme 21. 12. 2018 slavnostně zahájili provoz naší nové třídy školní družiny v Rebcově ulici, na kterou jsme se všichni velice těšili. Děti dojetím a očekáváním ani nedýchaly. Škoda, že slovy nelze vyjádřit jejich emoce a úžas v očích.

Z komentářů žáků:

„Když jsme otevřeli dveře, tak jsme neměli slov. A pak mi zabušilo srdce. Když jsme našli s klukama všechny hračky, tak mi zabušilo srdce. Jsem moc rád, že nám tahle družina může zůstat. Moc děkuji, že ji máme.“

„Byla jsem strašně ráda a líbilo se mi to. Děkujeme za třídu.“

„Moc, moc a moc se mi to líbilo. A ty hračky byly úplně suprový. Když jsme si sedli na koberec, ihned jsme si začali s nimi hrát.“

„Když jsem přišla poprvé do družiny, byla jsem překvapená. Děkujeme panu řediteli a všem ostatním, co zařídili, abychom měli novou družinu. Děkujeme!!!“

Jsme rádi, že nám bylo umožněno podílet se na vzhledu a vybavení učebny. Děti ji využívají ke hře, odpočinku a relaxaci. Prostory jsou přizpůsobeny pro jejich celkový rozvoj. Mohou zde zdokonalovat například zručnost a představivost při výtvarné činnosti a zároveň se podílet na výzdobě třídy.

Závěrem bychom touto cestou chtěli poděkovat vedení školy a všem, kteří se na tomto projektu podíleli.

Štěpánka Bauerová
vychovatelka 4. oddělení školní družiny

 Nová učebna školní družiny

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster