Menu schované do tlačítka

 

Exkurze do nově zrekonstruované čističky odpadních vod v Přešticích

Ve čtvrtek 25. 4. 2019 jsme navštívili ČOV v Přešticích. Každá skupina žáků si společně s některým ze zaměstnanců čistírny prošla celý provoz. Dozvěděli jsme se, kde se odpadní voda zbaví největších nečistot, kde se usazují těžší kaly, nebo kde se voda čistí pomocí bakterií. Hlavním důvodem návštěvy byla ovšem nově zrekonstruovaná budova, která vypadá velmi moderně. Uvnitř jsme nahlédli do krásné laboratoře, nových administrativních prostor a dalších místností sloužících jako zázemí zaměstnanců. V laboratoři se kontroluje kvalita vody, která odchází z ČOV, ale můžete si zde nechat zkontrolovat i vodu z vaší studny. Mohli jsme se podívat i do mikroskopu. Také bylo řečeno, které odpadní látky do vody nepatří. "Vodou bychom měli šetřit a hlavně ji neznečišťovat!“ Co nepatří do odpadních vod, jsme si zapsali "nejen za uši", ale darované obrázky si žáci rozstříhali, složili jako puzzle a nalepili, aby si vše lépe zapamatovali.

Protože se o rekonstrukci budovy zasloužilo hlavně město Přeštice, mohli jsme se v areálu ČOV setkat s panem starostou Karlem Naxerou a panem místostarostou Markem Krivdou, který se rovněž spolu se zaměstnanci ČOV ujal výkladu. Na konci celé prohlídky jsme dostali menší občerstvení a drobné odměny. Prohlídka celého provozu byla určitě zajímavá a věříme, že si z ní žáci vezmou inspiraci, jak se k vodě co nejlépe chovat.

Děkujeme vedení naší školy a představitelům města za zprostředkování exkurze a zajištění dopravy a samozřejmě zaměstnancům ČOV za zajímavý výklad.

Mgr. Radek Mašát za 3. – 5. ročník, ZŠ Josefa Hlávky Přeštice

 

Co zaujalo žáky naší školy?

„ Ve čtvrtek 25.4.2019 jsme navštívili čističku odpadních vod tady v Přešticích. Čistička byla nově zrekonstruovaná a moc se mi líbila. Povídali jsme si o tom, že špinavou vodu čistí kal, nesmíme do záchodu vyhazovat např. uchošťoury, tuk atd. Celá exkurze byla moc zajímavá a kdo by sháněl zajímavou práci, vřele doporučuji! Akorát si sežeňte kolík na nos!“
Jakub Petráš, 5.B

„ Čištění vody není tak jednoduché, jak se zdá. To nám vysvětlili pracovníci firmy Čevak. Voda proudí velkým koloběhem. Nejdříve vodu vyčistí od nejhrubší špíny, dále pokračuje do čištění od písku a tuku. Poté vodu vyčistí baktérie. Voda pokračuje do laboratoře, kde ji zkoumají. Nelíbilo se mi, že tam byl cítit puch.“
Daniel Kladívko, 5.B

„ Prošli jsme si místa, kde se čistí voda. V laboratořích nám ukázali bakterie, na které jsme se mohli podívat, jak vypadají, pod mikroskopem. Také nám ukázali, co nesmíme házet do kanálů. Exkurze byla zajímavá a líbila se mi.“
Rozálie Pěchoučková, 5.B

„ Ráno jsme vyjeli autobusem do čistírny vody. Uvítal nás pan starosta, pan místostarosta a také pan vedoucí čistírny. Rozdělili jsme se na tři skupiny. Naše skupina se vydala rovnou do laboratoře. Tam jsme si prohlíželi mikroskopem různé mikroorganismy a také jsme si je prohlíželi v knížkách. Potom jsme se byli podívat, jak se „breberky“ živí odpadem a usnadňují jim práci.“
Václav Strejc, 5.B

„ Byli jsme na exkurzi v ČEVAKu. Trochu to tam zapáchalo, ale musí se to dělat, jinak by tady na Zemi bylo hodně nečistot. Mají tam nové kanceláře a laboratoře. Prosím, neházejte do záchodu věci, které tam nepatří!“
Nikola Benediktová,

4.A „ Zaujalo mne, jak jsme si v laboratoři mohli pod mikroskopem prohlédnout bakterie …. a také ta svačinka!“
Zuzana Šúšová, 3.A

Exkurze v ČOV

AKTUALITY

OZNÁMENÍ O PŘIJETÍ ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PŘEDÁVÁNÍ UČIVA ŽÁKŮM

Úspěch v matematické soutěži PANGEA

Výtvarná soutěž „S Kuřátkem po Evropě“

Přijímačky bez obav – řešte testy prostřednictvím nové webové aplikace

Jazykové zkoušky Cambridge English na 1. stupni přesunuty 

Netradiční průběh zápisu do 1. ročníku

ŠKOLNÍ ROK 19/20
organizace, prázdniny, pomůcky...

ZÁJMOVÉ KROUŽKY
2019-2020

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

ARCHIV 19/20


ZAJÍMAVOSTI

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad


jídelníček

youtube
Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster