Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

Vítězství v mezinárodní soutěži o nejlepší přípravné centrum Cambridge

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice je od roku 2018 oficiálním přípravným centrem zkoušek Cambridge a přípravy žáků ke zkouškám na úrovních YLE, A2 Key a B1 Preliminary for Schools zajišťuje tým 8 učitelů přímo v prostorách školy. Tam také probíhají každoročně i „ostré“ zkoušky a závěrečné slavnostní předávání certifikátů.

V letošním školním roce získala škola v silné mezinárodní konkurenci prestižní ocenění pro nejlepší přípravné centrum Cambridge v kategorii „Newcomer“, neboli „Nováček“ roku. Ocenění převzala z rukou manažerů Cambridge Assessment English naše škola dne 28.3.2019 přímo v Cambridge.

O vysoké úrovni naší práce v této oblasti svědčí také fakt, že naše škola vystoupila 16.4.2019 v rámci konference Cambridge Day 2019 v Praze, kde jsme měli možnost se podělit o naše praktické poznatky a zkušenosti s dalšími učiteli jak z České republiky, tak ze zahraničí.

Velice nás těší, že tento směr nadstavbového jazykového vzdělávání cestou Cambridge certifikátů se ukazuje být tím správným a že velké úsilí všech zúčastněných začíná nést své ovoce. Naši žáci i jejich rodiče považují Cambridgeské certifikáty čím dál více za nedílnou součást kvalitního jazykového vzdělání, kterou dříve či později jistě využijí. Důkazem této skutečnosti je stále rostoucí zájem o členství v přípravných kroužcích, který v současné době již nejsme schopni kapacitně pokrýt. Nárůst zájemců z řad šestých ročníků o Pretesting Cambridge, který je nutnou podmínkou pro pozdější přijetí žáků do přípravného kroužku A2 Key, byl letos více než stoprocentní.

Mgr. Ing. Olga Volfová Naxerová
učitelka angličtiny na Základní škole Josefa Hlávky Přeštice

Cambridge v Přešticích
Zleva: Lukáš Friebel, Jitka Schlucková, Pavlína Křenová, Martina Fornouzová, Olga Volfová Naxerová, Růžena Maxiánová, Jana Mračková, Ivana Laštovková Vacíková (na fotografii chybí)

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

Cambridge v Přešticích

Cambridge v Přešticích

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster