Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

youtube

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 19/20
organizace, prázdniny, pomůcky...

ZÁJMOVÉ KROUŽKY
2019-2020

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

Adaptační kurzy v 6. ročníku NEW

Letecké snímky školních budov

v í c e...

jídelníček

linka

archiv

Slavnostní předání jazykových certifikátů Cambridge

Dne 24.6.2019 proběhlo na naší škole další slavnostní předání jazykových certifikátů Cambridge. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnilo celkem 41 žáků naší školy, kteří obdrželi své zasloužené certifikáty v úrovních YLE (Young Learners Exams) Starters a Movers, dále A2 Key for Schools a B1 Preliminary for Schools.

Pozvání na slavnostní ceremoniál přijala paní Martina Břeňová, která je regionální manažerkou Cambridge Assessment English pro Českou Republiku a Slovensko, a dále manažerka mezinárodních jazykových zkoušek paní Lucie Kočandrlová z jazykové agentury Eufrat, se kterou již několik let úspěšně spolupracujeme jak v průběhu celé přípravy našich žáků, tak při administraci ostrých jazykových zkoušek.

Na vlastní rozsáhlou zkoušku se žáci pilně připravovali v rámci přípravných jazykových kroužků, které na naší škole fungují již třetím rokem a těší se rostoucímu zájmu dětí i rodičů. V rámci přípravy na zkoušky byli žáci průběžně testováni a měli možnost zcela zdarma absolvovat i tzv. "zkoušky nanečisto". Vlastní „ostrou“ zkoušku pak naši žáci skládali přímo v prostorách naší školy za přísných pravidel daných Cambridge.

Velké díky patří celému týmu osmi lektorů a lektorek z řad učitelů naší školy, kteří vedou na obou stupních naší školy kroužky přípravy na tyto jazykové zkoušky.

Všem zúčastněným žákům moc gratulujeme a věříme, že zdolání těchto mezinárodních jazykových zkoušek, které jsou známé a vážené po celém světě, bude pro každého z nich důležitou a prospěšnou životní zkušeností.

Kolektiv lektorů přípravných kroužků Cambridge

Předávání sertifikátů Cambridge 24.6.

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster