Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

Dětské dopravní hřiště

Žáci čtvrtého ročníku se ve dnech 10. a 11. října 2017 zúčastnili výuky na dopravním hřišti v Blovicích. Během dopoledne absolvovali teoretickou část v učebně a praktickou výuku přímo na dopravním hřišti. Měli možnost naučit se orientovat ve cvičném dopravním provozu podle semaforů i dopravních značek. Své schopnosti procvičovali jak chůzí pěšky v provozu, tak při jízdě na kole. Vyzkoušeli si, jak se mají pohybovat na křižovatkách, na kruhovém objezdu, na semaforech před železničním přejezdem a na přechodech pro chodce. Dětem připadalo dopoledne poučné, i když zpočátku jim podle jejich slov chvilku trvalo, než se v provozu vyznaly. Dopoledne proběhlo naštěstí „bez nehod“ a děti si odnesly spoustu důležitých vědomostí a nových zážitků.

kolektiv vyučujících 4. ročníku

I žáci pátého ročníku se zúčastnili procvičování dopravní výchovy na tomto hřišti. Jelikož už zde byli ve čtvrtém ročníku, mnozí z nich se pohybovali na kole jistě a dodržovali všechny dopravní předpisy. I v teoretické části prokázali velmi dobré vědomosti a všichni už se těší na svůj první řidičský průkaz, který obdrží na konci školního roku po úspěšném absolvování dopravního testu.

vyučující 5. ročníku

 Dopravní hřiště

 

 

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster