Menu schované do tlačítka

 

Dětské dopravní hřiště

Žáci čtvrtého ročníku se ve dnech 10. a 11. října 2017 zúčastnili výuky na dopravním hřišti v Blovicích. Během dopoledne absolvovali teoretickou část v učebně a praktickou výuku přímo na dopravním hřišti. Měli možnost naučit se orientovat ve cvičném dopravním provozu podle semaforů i dopravních značek. Své schopnosti procvičovali jak chůzí pěšky v provozu, tak při jízdě na kole. Vyzkoušeli si, jak se mají pohybovat na křižovatkách, na kruhovém objezdu, na semaforech před železničním přejezdem a na přechodech pro chodce. Dětem připadalo dopoledne poučné, i když zpočátku jim podle jejich slov chvilku trvalo, než se v provozu vyznaly. Dopoledne proběhlo naštěstí „bez nehod“ a děti si odnesly spoustu důležitých vědomostí a nových zážitků.

kolektiv vyučujících 4. ročníku

I žáci pátého ročníku se zúčastnili procvičování dopravní výchovy na tomto hřišti. Jelikož už zde byli ve čtvrtém ročníku, mnozí z nich se pohybovali na kole jistě a dodržovali všechny dopravní předpisy. I v teoretické části prokázali velmi dobré vědomosti a všichni už se těší na svůj první řidičský průkaz, který obdrží na konci školního roku po úspěšném absolvování dopravního testu.

vyučující 5. ročníku

 Dopravní hřiště

 

 

ŠKOLNÍ ROK 23/24
organizace, volné dny, pomůcky...

Nabídka zájmových kroužků

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH


Z NAŠICH AKCÍ

PROJEKT KRŠKO
Vzpomínky na letní prázdniny
NEW

Vliv chemických látek na zdraví člověka

ŠKOLNÍ KOLO PĚVECKÉ SOUTĚŽE na 1. stupni

Preventivní program "Nečekaná těhotenství"

Školní kolo RECITAČNÍ SOUTĚŽE

Florbalový turnaj ČEPS CUP
vítězství v krajském kole

Z AKCÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Návštěva 3D Planetária a Techmanie

V Í C E


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi
ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti