Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

youtube

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 18/19
organizace, prázdniny, pomůcky...

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

ROZLOUČENÍ S VYCHÁZEJÍCÍMI
ŽÁKY (foto) NEW

Den s LESY ČR

Z AKCÍ NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU 17/18

Slavnostní předání jazykových certifikátů Cambridge

EXKURZE - DOLOMITY (nové foto)

KRŠKO:Zvonec a konec. Ale jen pro tento školní rok!

Vodácký kurz Otava 2018

Čilá komunikace s Krškem pokračuje

v í c e...

jídelníček

UPOZORNĚNÍ K PLATBÁM

linka

archiv

Den s LESY ČR

Dne 26. června 2018 se vybrané třídy Základní školy Josefa Hlávky Přeštice zúčastnily akce Den s lesy ČR. Dopoledne se konalo v lese Luh poblíž Týniště. Lesníci využili svůj krásný nový srub a v jeho okolí připravili dětem množství stanovišť s naukovými, poznávacími i zábavnými tématy. Žáci řešili různé úkoly, pozorovali dravce, včely, vycpaná lesní zvířata, přírodniny, učili se chovat v lese. Mohli si také zkusit trefit se do terče s motivem divokého prasete ze vzduchovky, zatlouct hřebíky do stromu, vyrobit vlastní výrobek z přírodních materiálů, pozorovat práci lesní techniky a mnoho dalšího. Na louce se povozili na vozíku taženém koňským spřežením a na vlastní kůži poznali, jak se cestovalo dříve. Lesníci pro ně měli připraveno bohaté občerstvení, lesem se rozlévala vůně ohně a na roštu pečených buřtů, nechyběly ani nápoje a sladkosti. Děti se velmi aktivně zapojily do všech připravených činností.

Dopoledne bylo nejen zábavné, ale přineslo dětem i mnoho nových poznatků. Chtěli bychom touto cestou poděkovat lesníkům za vzorně připravenou akci a těšíme se na další spolupráci.

kolektiv vyučujících 1. stupně ZŠ

 Den s Lesy ČR

 

 

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster