Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

youtube

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 19/20
organizace, prázdniny, pomůcky...

ZÁJMOVÉ KROUŽKY
2019-2020

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

Adaptační kurzy v 6. ročníku NEW

Letecké snímky školních budov

v í c e...

jídelníček

linka

archiv

Sportovní den v Příchovicích aneb vybíjená „PÁŤÁKŮ“

V závěru školního roku si děti z pátých tříd vyšly na sportovní den do Příchovic. Cílem našeho sportování byl turnaj „páťáků“ ve vybíjené. Nejen turnaj, ale různé míčové hry nás provázely celé dopoledne. Turnaje se zúčastnili úplně všichni. Hráči se v patnáctičlenných družstvech pravidelně střídali a ostatní pořádně fandili. A jak to nakonec dopadlo?

1.místo - 5.B
2.místo - 5.A
3.místo - 5.D
4.místo - 5.C

Všichni se moc snažili a hráli podle pravidel fair play, proto každý dostal stejnou odměnu, která byla poskytnuta z finančních příspěvků Rady rodičů. Děkujeme tímto i příchovickým házenkářům za možnost využití jejich hřiště.

Přejeme „našim páťákům“ hodně dalších nejen sportovních úspěchů na 2.stupni ZŠ nebo gymnáziích!

Alena Němečková/5.A/, Jitka Schlucková /5.B/, Martina Fornouzová /5.C/, Naďa Květoňová /5.D/

Sportovní den - 5. ročník

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster