Menu schované do tlačítka

 

Turnaj 4. tříd ve vybíjené

Stejně jako vloni i letos v závěru školního roku se žáci 4. ročníku těšili na společně prožitý sportovní den. Síly si chtěli změřit 17. 6. na házenkářském hřišti v Příchovicích v turnaji ve vybíjené. Počasí nám však moc nepřálo. Přestože pršelo, vydali jsme se na cestu a doufali, že se počasí zlepší. Bohužel naše naděje byly marné. Turnaj se tak nekonal, ale žáci nadšeně využili možnosti se na hřišti občerstvit a společně strávit pěkné chvilky se svými spolužáky navzdory deštivému počasí.

Rádi bychom poděkovali panu Miroslavu Hošťálkovi z Příchovic za možnost využít areál házenkářského hřiště včetně jeho zázemí a kolektivu pracovníků obsluhy restaurace na hřišti za vstřícný přístup a ochotu.

vyučující 4. ročníku

Vybíjená 4. ročník

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 20/21
pomůcky pro žáky
NEW

Rozloučení s absolventy školy (fotogalerie) NEW

4. A uspěla v soutěži MŮJ SKŘÍTEK

Úspěch v matematické soutěži PANGEA

Výtvarná soutěž „S Kuřátkem po Evropě“

Jazykové zkoušky Cambridge English na 1. stupni přesunuty 

Netradiční průběh zápisu do 1. ročníku

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

ARCHIV 19/20


ZAJÍMAVOSTI

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster