Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

youtube

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 19/20
organizace, prázdniny, pomůcky...

ZÁJMOVÉ KROUŽKY
2019-2020

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

Adaptační kurzy v 6. ročníku NEW

Letecké snímky školních budov

v í c e...

jídelníček

linka

archiv

Turnaj 4. tříd ve vybíjené

Stejně jako vloni i letos v závěru školního roku se žáci 4. ročníku těšili na společně prožitý sportovní den. Síly si chtěli změřit 17. 6. na házenkářském hřišti v Příchovicích v turnaji ve vybíjené. Počasí nám však moc nepřálo. Přestože pršelo, vydali jsme se na cestu a doufali, že se počasí zlepší. Bohužel naše naděje byly marné. Turnaj se tak nekonal, ale žáci nadšeně využili možnosti se na hřišti občerstvit a společně strávit pěkné chvilky se svými spolužáky navzdory deštivému počasí.

Rádi bychom poděkovali panu Miroslavu Hošťálkovi z Příchovic za možnost využít areál házenkářského hřiště včetně jeho zázemí a kolektivu pracovníků obsluhy restaurace na hřišti za vstřícný přístup a ochotu.

vyučující 4. ročníku

Vybíjená 4. ročník

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster