Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

youtube

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 19/20
organizace, prázdniny, pomůcky...

ZÁJMOVÉ KROUŽKY
2019-2020

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

Adaptační kurzy v 6. ročníku NEW

Letecké snímky školních budov

v í c e...

jídelníček

linka

archiv

Sladké mámení 2016

V pěveckém kroužku Skaláček zpívá 39 děvčat a chlapců, kteří v letošním roce účinkovali na několika vystoupeních při různých příležitostech – Tělocvičná akademie T. J. Sokol Přeštice, Festival pěveckých sborů v Českém rozhlase Plzeň a konečně společný koncert s Přeštickými flétničkami, pro který jsme letos zvolili název „Sladké mámení“.

V souboru Přeštické flétničky letos hraje ve třech odděleních 71 žáků. Kromě již zmíněného koncertu se Skaláčkem jsme ještě účinkovali při divadelním představení Dramatického kroužku naší ZŠ „Ti, kdož přicházejí shůry“.

Malým zpěvačkám, zpěváčkům i flétnistům přejeme pohodové prázdniny se spoustou dobré muziky a písniček a těším se na ně v dalším školním roce!

Mgr. Naďa Květoňová, vedoucí pěveckého kroužku Skaláček
Mgr. Vlasta Holá, vedoucí souboru Přeštické flétničky

Koncert SLADKÉ MÁMENÍ

 

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster