Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

youtube

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 19/20
organizace, prázdniny, pomůcky...

ZÁJMOVÉ KROUŽKY
2019-2020

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

Adaptační kurzy v 6. ročníku NEW

Letecké snímky školních budov

v í c e...

jídelníček

linka

archiv

Pasování prvňáčků na čtenáře

9. června 2016 proběhlo v obřadní síni radnice MěÚ v Přešticích tradiční pasování prvňáčků na čtenáře. Prvňáčky slavnostně pasoval „do stavu čtenářského“ pan starosta Mgr. Karel Naxera. Akci každý rok zaštiťuje dětské oddělení městské knihovny. Pro děti byly připravené knížky pro první čtení, pamětní listy, poukázky na roční bezplatné návštěvy knihovny a další pěkné dárky.

třídní učitelky 1. tříd

Pasování prvňáčků na čtenáře

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster