Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

youtube

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 19/20
organizace, prázdniny, pomůcky...

ZÁJMOVÉ KROUŽKY
2019-2020

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

Adaptační kurzy v 6. ročníku NEW

Letecké snímky školních budov

v í c e...

jídelníček

linka

archiv

Environmentální program Mláďata

Dne 7. 6. 2016 se prvňáci a druháci naší školy zúčastnili výukového programu „Mláďata“. Děti zhlédly několik velmi zajímavých dokumentů ze života zvířat. V průběhu výukového programu si mohly děti prohlédnout i několik skutečných mláďat. Viděly např. mláďata štíra, želvy pardálí, potkana a různých druhů sov. Celý program byl završen soutěží, ve které děti uplatnily nově získané znalosti.

Mgr. Lenka Vodičková

Mláďata - environmentální program

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster